nieuws

Vertraging voor Zuidas wegens luchtnormen

bouwbreed Premium

AMSTERDAM – De ontwikkeling van een deel van de Amsterdamse Zuidas wordt opnieuw vertraagd. De Raad van State heeft bepaald dat in 2010 niet kan worden voldaan aan de strenge normen voor luchtkwaliteit. De bestemmingsplannen voor de bouw van kantoren, voorzieningen en woningen in de gebieden Mahler 4 en Gershwin zijn daarom gisteren vernietigd.

De voorgenomen nieuwbouw leidt volgens de Raad van State onmiskenbaar tot meer verkeer. Verslechtering van de luchtkwaliteit is daardoor onvermijdelijk. Uit onderzoek in opdracht van de gemeente zelf blijkt dat de concentratie aan zwevende deeltjes te hoog wordt. Ook kan niet worden voldaan aan de norm voor stikstofdioxide. Richtsnoer daarbij is een onderzoek door ingenieursbureau IBA van twee jaar geleden.

Aan het verweer van de gemeente dat de situatie feitelijk minder ernstig is, gaat de Raad van State om juridische redenen voorbij. Kort geleden heeft Amsterdam TNO meer geavanceerd onderzoek laten doen. Volgens dat onderzoek wordt de luchtkwaliteit minder slecht. Knelpunt blijft de kruising van de A10 met de Parnassusweg. Daar zouden extra schermen kunnen worden gebouwd. Evenmin is rekening gehouden met de mogelijkheid dat op termijn de infrastructuur in een ondergronds dok wordt gelegd.

Volgens G. Goosen, projectmanager Mahler 4/Gershwin, leiden de jongste uitspraken tot een vertraging van de bouwplannen, maar is de ontwikkeling van de Zuidas niet reddeloos verloren. Reparatie van beide bestemmingsplannen lijkt goed mogelijk, maar eerst wil de gemeente het nieuwe besluit luchtkwaliteit afwachten.

Staatssecretaris Van Geel (milieu) wil daarin de aanwezigheid in de lucht van natuurlijk zeezout niet langer meetellen. Mocht dat gebeuren, dan daalt de deeltjesconcentratie in Amsterdam met een kwart. Ook wordt een positief effect verwacht van aanvullende kabinetsmaatregelen, zoals de toepassing van roetfilters en verlaging van de maximumsnelheid op de ringweg. “Als de voornemens van het kabinet worden uitgevoerd, kunnen we aan de norm voldoen”, aldus Goosen.

Niet negatief

Vernietiging van de bestemmingsplannen heeft volgens hem geen onmiddellijk negatief effect. Vorig jaar al was duidelijk dat het behalen van de norm voor luchtkwaliteit moeilijkheden met zich mee zou kunnen brengen. Projectontwikkelaars zijn daarvan op de hoogte gesteld. Voor de korte termijn liggen er geen bouwaanvragen. De plannen voor Mahler 4 en Gershwin voorzien in de uiteindelijke bouw van maximaal 200.000 vierkante meter kantoren, 20.000 vierkante meter voorzieningen, een hotel en ruim 1400 woningen.

Reageer op dit artikel