nieuws

Versnelde afbouw rondweg Tilburg

bouwbreed Premium

den haag – Tilburg kan met 80 miljoen euro van Rijk en provincie de Noordwesttangent versneld afbouwen. De noordwestelijke rondweg kan nu voor 2010 klaar zijn.

door extra geld

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat draagt 34,6 miljoen euro bij aan de rondweg. Dit geld is over van het budget van 52 miljoen euro dat in het MIT was gereserveerd voor de verruiming van het Wilhelminakanaal in Tilburg. De provincie trekt voor de rondweg nog eens 11 miljoen extra uit, na een eerdere reservering van 35 miljoen euro.

Nu ministerie, gemeente en provincie voor het Wilhelminakaal hebben gekozen voor het zogeheten nulplusalternatief, is de bijdrage van het Rijk teruggebracht tot 12,4 miljoen euro. In dit plan wordt het kanaal verdiept in plaats van verruimd. Om toch grote binnenvaartschepen te kunnen laten afmeren, wordt op bedrijventerrein Vossenberg een nieuwe haven aangelegd. Op die plek is het kanaal al geschikt voor grotere schepen. Het ministerie neemt met de verdieping het achterstallig onderhoud tussen de tweede sluis (�Sluis II�) en bedrijventerrein Loven voor zijn rekening en Tilburg betaalt de aanleg van een nieuwe korte langshaven op Vossenberg.

Hoewel het gekozen alternatief het goedkoopst is, is het volgens de drie overheden de meest optimale oplossing met de gunstigste kosten-batenverhouding. Voor verruiming zou ruim 69 miljoen euro nodig zijn. De 5 miljoen euro die overblijft, steekt minister Peijs in ligplaatsen en autoafzetplaatsen langs de grote rivieren en kanalen.

De Noordwesttangent is zo�n 15 kilometer lang. De weg zorgt onder voor een betere ontsluiting van een aantal woonwijken en haalt de verkeersdrukte en luchtvervuiling uit de stad.

Reageer op dit artikel