nieuws

Veiligheid op bouwplaats onder de maat

bouwbreed

den haag – Staatssecretaris Van Hoof (sociale zaken) vindt dat het “bedroevend slecht” is gesteld met de veiligheid op bouwplaatsen. Van Hoof heeft per brief de bouwwerkgevers, -werknemers, opdrachtgevers en architecten opgeroepen de onveilige arbeidsomstandigheden samen beter aan te pakken.

Aanleiding is een grootscheeps Europees onderzoek waarvoor de Arbeidsinspectie in Nederland vorig jaar in juni en in oktober 600 kleine en middelgrote bouwbedrijven bezocht. Bij bijna de helft van de inspecties in Nederland moest het werk worden stilgelegd, omdat de situatie zeer onveilig was. In totaal noteerde de inspectie 578 overtredingen, vooral voor gebrekkige beveiliging tegen valgevaar.

De Arbeidsinspectie deelde 145 boetes uit, omdat er geen hekken, leuningen of steigers waren om valpartijen te voorkomen. Twaalf werknemers gingen op te bon omdat zij geen veiligheidsgordels of vanglijnen gebruikten.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken is het aantal ongevallen in de bouw in Europa hoog. Nederland valt in de middenmoot. In de Scandinavische landen is er meer aandacht voor de bescherming van werknemers tegen valpartijen; in de zuidelijke lidstaten is de situatie vaak onveiliger.

In totaal werden er bij de grootschalige controle 25.000 bouwplaatsen in Europa bezocht, waarop met name aannemers met minder dan twintig man personeel aan het werk waren. De inspecteurs gaven 39.000 waarschuwingen, deelden 8000 boetes uit en legden in 3000 gevallen het werk stil. Gebrek aan maatregelen tegen valgevaar was ook in Europees verband het grootste probleem

De controle wordt dit jaar in de nieuwe lidstaten van de Europese Unie gehouden. Volgens het ministerie van Sociale Zaken liggen de ongevallencijfers in deze voormalige Oostbloklanden drie keer zo hoog als in de rest van de Europese Unie.

Teleurstellend

Staatssecretaris Van Hoof ziet in de uitkomst van het onderzoek geen reden om met extra regels te komen voor de veiligheid op de Nederlandse bouwplaatsen. “Meer regels helpen niet”, aldus Van Hoof gisteren. Hij heeft in zijn brief alle belanghebbenden in de bouw opgeroepen om veel aandacht aan preventie te besteden.

FNV Bouw sprak gisteren van een “heel teleurstellend” resultaat. Bouwend Nederland concludeert dat de veiligheid op de bouwplaatsen continu om aandacht vraagt. “Naast voorlichting en bewustwording is controle op de naleving van de regels van groot belang.”

Volgens Bouwend Nederland is het een goede zaak dat de veiligheid in de bouw ook in Europees verband aandacht krijgt, omdat steeds meer bedrijven internationaal opereren en er steeds meer buitenlandse bouwvakkers actief zijn.

Voor Bouwend Nederland is veiligheid op de bouwplaats niet alleen een zaak van bouwwerkgevers, maar ook van onderaannemers, leveranciers en de bouwvakkers zelf. Onlangs hebben werkgevers en werknemers een gezamenlijke campagne afgesloten om het gedrag van de bouwvakkers te veranderen. Volgens Bouwend Nederland waren de resultaten hoopgevend: meer dan de helft van de ondervraagde bouwvakkers gaf na afloop van de campagne aan meer aandacht aan mogelijk valgevaar te besteden en bijna 40 procent verklaarde veiliger te zijn gaan werken.

Reageer op dit artikel