nieuws

Van Gennip wil vereenvoudiging vergunningen

bouwbreed

den haag – Het verloop van procedures rond vergunningen is een bron van ergernis voor ondernemers. Dat kunnen we ons niet langer veroorloven, zei staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken gisteren, toen ze de aanbevelingen in ontvangst nam van een werkgroep.

De werkgroep Task Force Vergunningen overhandigde een actieplan om de administratieve rompslomp te verminderen, de doorlooptijden te bekorten en de procedures te stroomlijnen. Ook moet worden bezien of bestaande vergunningen kunnen worden geschrapt en of in bepaalde gevallen vergunningen automatisch kunnen worden verleend, als de aanvraag niet binnen de daarvoor gestelde termijn is afgehandeld.

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland steunen de aanbeveling om het aantal vergunningen drastisch te verminderen. VNO vindt het jammer dat het “ambtelijke deel” van de Task Force niet pleit voor het afschaffen van de leges. Volgens VNO-NCW gaat het bij vergunningen om het algemeen belang en moeten de algemene middelen die kosten dekken.

Ook MKB-Nederland vindt dat de leges moeten worden afgeschaft. De organisatie voor het midden- en kleinbedrijf roept het kabinet op nu moed te tonen en voor 2007 minstens een kwart van alle vergunningen af te schaffen. Vergunningen kosten ondernemers handenvol geld, aldus MKB-Nederland. Alleen al aan administratieve lasten zijn ze per jaar meer dan 1 miljard euro kwijt.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) houdt vast aan de leges. Die dekken de kosten die gemeenten maken voor het afgeven van een vergunning. Ook ziet de VNG niets in het automatisch afgeven van een vergunning als de aanvraag niet binnen de gestelde termijn is afgehandeld. (anp)

Reageer op dit artikel