nieuws

Twentekanaal geschikt gemaakt voor zware vaart

bouwbreed

deventer – Advies- en ingenieursbureau Tauw en Aannemerscombinatie Twentekanaal verbreden komend anderhalf jaar het Twentekanaal in opdracht van Rijkswaterstaat. RWS koos voor een design & construct-contract. De projectkosten bedragen ruim 10 miljoen euro.

Tussen Goor en Delden wordt het kanaal over een lengte van 6 kilometer verbreed van 40 naar 51 meter en in het midden van de vaargeul verdiept naar minimaal 4 meter. Het kanaal is zodoende geschikt voor zwaardere en grotere schepen met een laadvermogen tot 2000 ton.

De grote hoeveelheden vrijgekomen grond, die volgens de milieukundige normering kan worden hergebruikt, is te gebruiken voor de verlenging van de A35, gedeelte Wierden-Almelo.

De verbreding heeft ook effect op de omgeving van het kanaal, waarvoor Tauw de ontwerpen maakt. Oevers krijgen zoveel mogelijk een natuurvriendelijk richting en voor reeën en andere dieren die het water oversteken, worden fauna uittreedplaatsen gemaakt door in de damwanden op bepaalde plekken het talud te verflauwen.

De voorhaven bij sluis Delden behoeft aanpassing voor de recreatie- en beroepsvaart. De steiger die er nu ligt is te hoog en wordt aangepast voor gebruik voor passanten. Voor de beroepsvaart komt er een kade aan de noordzijde van het kanaal.

De asfaltweg ten noorden van het kanaal schuift op in noordelijke richting en op een aantal trajecten komt een fietspad langs het Twentekanaal.

Reageer op dit artikel