nieuws

Tunnelbak A16 krijgt 280 extra funderingspalen

bouwbreed

breda – De tunnelbak voor de A16 naast de bak voor de hsl bij Prinsenbeek krijgt 280 extra funderingspalen. Nieuwe inzichten geven aan dat de aannemer anders niet aan de eisen van het design and construct-contract kan voldoen.

De hsl-zuid en rijksweg A16 komen ter hoogte van Prinsenbeek beide in verdiepte, open tunnelbakken. Zo kan de hinder voor omwonenden worden beperkt. De tunnelbakken zijn op twee plaatsen overdekt met brede viaducten voor autoverkeer, fietsers, wandelaars en groenvoorzieningen. De tunnelbak voor de A16 is gefundeerd op 3300 boorpalen. De bak voor de hsl heeft geen palen voor de fundatie.

Een woordvoerder van de Projectorganisatie HSL heeft laten weten dat nieuwe inzichten over de krachten op constructies waar hogesnelheidstreinen overheen rijden, nopen tot het aanbrengen van extra palen onder de naastgelegen tunnelbak voor autoverkeer. Bij een ontwerptoets heeft de bouwer waarden meegenomen voor werkelijk opgetreden krachten die in het buitenland zijn gemeten aan hsl-constructies.

De combinatie HSL Brabant-Zuid (Heijmans, HBG Civiel, BAM NBM) heeft een �design and construct�-contract voor de aanleg, maar heeft de bouw van de tunnelbakken uitbesteed aan het Belgische Van Laere. De aanneemsom voor het totale HSL/A16-traject Brabant-Zuid, inclusief knooppunt Princeville en twee tunnelbakken bij Galder en Prinsenbeek, bedroeg indertijd 951 miljoen gulden.

Het hogere krachtenniveau op de hsl-bak zorgt ervoor dat de krachten die deze bak, bereden door een hogesnelheidstrein, op de A16-bak uitoefent ook groter zijn dan aangenomen.

De aannemerscombinatie vreest dat de 3300 boorpalen niet voldoende zijn om de vereiste levensduur van 80 jaar te halen. De woordvoerder zegt dat de aannemer nu uit voorzorg 280 extra (trek)palen onder de tunnelbak van de A16 laat aanbrengen.

De tunnelbak voor de A16 is nog in uitvoering. De 35 meter brede bak wordt in twee gedeelten gebouwd. Het oostelijke deel is inmiddels klaar. Het verkeer wordt er al overheen geleid. Het westelijk deel is nog een bouwput. Het is dan ook niet echt ingewikkeld om daar over de lengte van de tunnelbak extra palen bij te slaan. Als het westelijk deel is afgebouwd, zal het autoverkeer daarover worden geleid om de rest van de 280 palen onder het oostelijk deel van de tunnelbak te kunnen aanbrengen. Dat zal dit najaar het geval zijn.

De kosten van het aanbrengen van de extra palen zijn volgens de woordvoerder voor rekening van de aannemerscombinatie.

Reageer op dit artikel