nieuws

Tijdelijke brug ei van Columbus

bouwbreed Premium

ROTTERDAM – De inzet van een tijdelijke brug bij wegwerkzaamheden aan het Rotteviaduct in de A20 bij Rotterdam-Crooswijk is een doorslaand succes geworden. Aannemersbedrijf Salverda wist de geplande uitvoeringstijd van achttien weken met de helft te verkorten.

“Dit is het ei van Columbus”, zegt K. Abrahamse, hoofd Wegendistrict Rijnmond van opdrachtgever Rijkswaterstaat. “Dit zal landelijk overgenomen worden door wegenbouwers.” Een vergelijkbare brugconstructie wordt binnenkort ingezet bij werkzaamheden op het Kleinpolderplein. Ook in een bestek dat recentelijk op de markt is gebracht voor het Prins Clausplein is de eis opgenomen dat het verkeer moet kunnen doorstromen. De tijdelijke brug is daarvoor ideaal. Salverda en Hartman Engineering, die de brug exploiteren in de firma Bridge Fly-over, dingen mee naar dit werk.

Wegwerkers van Salverda konden de afgelopen weken ongestoord door het verkeer zestien voegovergangen in het bestaande wegdek vervangen. Onderwijl reed het verkeer 2 meter boven hun hoofd gewoon door met 70 kilometer per uur. “Normaal kun je zoiets alleen �s nachts uitvoeren. Op deze manier gebruik je je uren veel rendabeler”, zegt O. de Jong van aannemer Salverda, terwijl het verkeer boven hem doordendert.

De 100 meter lange brug – eerder toegepast in Wenen – bestaat uit een constructie van stalen jukken en windverbanden, waarop drie versmalde rijstroken liggen. Verkeershinder was er alleen bij de opbouw. Daarbij werd het verkeer via de vluchtstrook omgeleid. De brug moest vier keer worden afgebroken en verderop weer opgebouwd, waarbij telkens 25 man en twee mobiele kranen een nacht werden ingezet. Een verplaatsing kost ongeveer acht uur.

Terugverdienen

Aannemersbedrijf Salverda denkt de miljoeneninvestering die de brug vergde binnen enkele jaren te kunnen terugverdienen. De brug moet ten minste tien jaar meekunnen. Voor Rijkswaterstaat tellen niet in de eerste plaats de directe bouwkosten, maar vooral het feit dat de verkeershinder wordt geminimaliseerd. Abrahamse: “Bij filevorming gaan wij uit van maatschappelijk kosten van 1800 euro per rijstrook per kilometer per uur. Hier wordt gewerkt aan drie rijstroken waar dagelijks 150.000 tot 180.000 auto�s overheen gaan. Tref je geen goed voorzieningen, dan zijn de effecten al gauw dramatisch.”

De snelle werkmethode reduceerde de bouwtijd aanvankelijk tot 23 juli, maar blijkt nog vlotter te gaan dan voorzien. Al in de nacht van vrijdag 1 juli op zaterdag 2 juli wordt de tijdelijke brug gedemonteerd en per vrachtwagen afgevoerd.

Reageer op dit artikel