nieuws

Student wint prijs met plan voor uiterwaarden

bouwbreed

arnhem – De Eindhovense TU-studente Elfi de Wit heeft met ReSymbiose Stadsblokken de derde editie van de prijsvraag Meervoudig Ruimtegebruik van de provincie Gelderland gewonnen. Het plan voorziet in een ontwerp voor de invulling van het gebied Stadsblokken in Arnhem. Centraal bij de inzending staat de bebouwing van het uiterwaardengebied zonder de Rijn in de weg te zitten.

In het ontwerp van De Wit, die inmiddels is afgestudeerd, is een plan opgenomen voor de bouw van ongeveer 1200 woningen op 27 hectare uiterwaarden op de zuidoever van de Rijn.

Het plan verdeelt het terrein in drie delen die alle hun eigen karakter hebben en op eigen wijze omgaan met het veranderende waterpeil van de Rijn. Zo loopt bij de �seizoengebonden stedenbouw� het openbare groen in de wijk bij hoogwater onder. In een van de drie gebieden verdwijnen dus de onderste verdiepingen bij een stijgend waterpeil onder water.

Volgens De Wit biedt het plan voldoende bescherming tegen het water. Door de woningen op de lager gelegen bouwlagen te voorzien van waterkerende ramen en deuren kan de rivier in hoogte stijgen, terwijl het binnenklimaat droogt blijft. De bereikbaarheid van de woningen is gewaarborgd.

Het terrein Stadsblokken ligt op dit moment voor het grootste gedeelte braak. De huidige bestemmingen zijn natuur, jachthaven en steenfabriek. De ligging van het gebied is een probleem, omdat de behoefte aan woningen op uiterwaarden moeilijk is te verenigen met de mogelijkheid tot waterberging. Met het project ReSymbiose Stadsblokken heeft De Wit een oplossing gevonden waarbij aan beide behoeftes is tegemoet gekomen.

De jury had waardering voor de wijze waarop De Wit een mogelijkheid heeft gecreëerd om in een woonwijk de dynamiek van de rivier te ervaren. De Wit ontving als winnaar 2000 euro.

De tweede prijs ging naar Joep Broeren, student architectuur aan de Technische Universiteit Eindhoven, met �De ontdekking van de stad�. In in zijn ontwerp zijn tijdelijke wandelroutes aangelegd over de daken in het centrum van Nijmegen bij wijze van toeristische attractie die de 2000 jaar oude stad van een andere kant laat zien.

Thys Fokke Schreij, student bouwkunde aan de Technische Universiteit van Delft, ontving een eervolle vermelding voor zijn ontwerp om een basisschool en woningen in één gebouw te verenigen. De ruimte van de woningen kan, afhankelijk van de vraag, worden uitgewisseld met de ruimte die de school nodig heeft.

Met de prijsvraag Meervoudig Ruimtegebruik wil de provincie de aandacht vestigen op mogelijkheden die meervoudig ruimtegebruik biedt om ruimte en kwaliteit te winnen bij stedelijke ontwikkeling.

Reageer op dit artikel