nieuws

Startschacht metro na Sail de grond in

bouwbreed

amsterdam – Na de manifestatie Sail Amsterdam start aan het begin van het Damrak voor het Centraal Station het afzinken van de startschacht ten behoeve van de Noord-Zuidlijn. Hiervandaan zullen vanaf 2007 twee boren zich een weg banen in zuidelijke richting voor de tunnels van de nieuwe metrolijn.

Op dit moment legt Heijmans Beton- en Waterbouw de laatste hand aan de wanden van het caisson van de startschacht. Het dek zal volgens projectcoördinator R. Nieuwboer van Heijmans voor de bouwvak zijn geplaatst. Het caisson is dan klaar voor de eerste fase van het afzinken direct na Sail. Dit geschiedt met behulp van een beproefde techniek waarbij de grond onder het caisson met water wordt vermengd en afgezogen. “We zetten hiervoor zes hogedruk-waterkanonnen in die ook op blusboten worden gebruikt”, aldus Nieuwboer. De werkruimte onder het caisson is �droog�. Dit komt doordat in het verlengde van de wanden in verticale richting snijranden met een hoogte van 2,5 meter zijn opgenomen om het afzinken te vergemakkelijken. Door eerst de grond tussen de snijranden weg te halen, ontstaat de werkruimte van waaruit de zogenaamde caissonwerkers met de waterkanonnen aan de slag kunnen. Nieuwboer: “De mensen die het werk gaan uitvoeren, hebben desondanks allemaal een duikersbrevet, omdat ondanks de overdruk die we onder het caisson creëren, altijd het gevaar bestaat dat de ruimte vol loopt met water.”

Het zakken van het caisson ( 57 meter lang, 20 meter breed en 11 meter hoog) wordt minutieus gemonitord. “We zakken met een snelheid van ongeveer een halve meter per dag en elke we kunnen elke afwijking zoals een horizontale verplaatsing of scheef afzinken, corrigeren tot op de millimeter.”

Als het dek zich bevindt waar nu de vloer is, bouwt Heijmans een tweede kunstwerk op het caisson. Hierin komen onder meer de machinekamer voor de schuiven die bij een calamiteit als extreem hoog water, moeten zorgen voor een afdichting van de tunnelbuizen en de ondersteuningsconstructie voor de nieuwe brug ter vervanging van de tijdelijke brug. Als de constructie gereed is, start de tweede fase van het inzakken, maar nu met het caisson en de nieuwe constructie tot op de zandlaag die zich op een diepte van 25 meter onder NAP bevindt. Als het caisson op zijn plaats ligt, wordt de ruimte eronder volgestort met beton.

Omdat het afzinken in het centrum plaatsvindt, bestaat er grote kans dat zich onder het caisson nog archeologische artefacten bevinden. Daarom wordt alle uitkomende grond gezeefd en gescreend voordat het wordt afgevoerd. “Mochten we tijdens het afzinken op een vondst stuiten dan leggen we het werk stil.” De aannemer draait met ploegen per dag. Dat geeft de stadsarcheologen de ruimte om �s nachts onder het caisson zo intensief op zoek te gaan naar vondsten als ze maar willen.

Reageer op dit artikel