nieuws

Sorgdrager: Bemiddelaar moet conflicten Noord-Zuidlijn oplossen

bouwbreed

amsterdam – De commissie- Sorgdrager, die afgelopen week haar bevindingen over kostenbeheersing van de Noord-Zuidlijn presenteerde, raadt aan dat gemeente en bouwers hun stellingen verlaten en snel een oplossing bedenken voor de meer dan 1500 claims voor meerwerk. Een bemiddelaar moet het wantrouwen wegnemen.

De commissie onder leiding van W. Sorgdrager is van mening zowel de verantwoordelijke bestuurders als de projectorganisatie niet kunnen en mogen garanderen dat er geen verdere kostenverhoging voor rekening van de gemeente zullen komen. Volgens Sorgdrager cs wordt de metro hoe dan ook duurder dan nu geraamd. Financiële implicaties van een aantal risicofactoren, het fluctuerende aanbestedingsklimaat, en vooral de nog lopende geschillen met de aannemers over extra kosten die niet waren voorzien in de bestekken maken dat hoogst onzeker is wat de lijn definitief gaat kosten.

Mede door de ruim 1500 claims van bouwers tegen de gemeente is er volgens de commissie veel wantrouwen tussen bouwers en projectbureau ontstaan. Tussen de regels door verwijten de commissieleden het projectbureau dat, zeker in het begin, te optimistisch over het werk is gedacht. Ook was de projectorganisatie qua kennis en mankracht niet opgewassen tegen de meer ervaren aannemerscombinatie.

De commissie raadt de partijen aan snel om de tafel te gaan en het wederzijds wantrouwen weg te nemen. “Met juridisch getouwtrek bereik je het tegenovergestelde,” zei commissielid en onafhankelijk kostenadviseur bouwprojecten J. Van Voorden woensdag. “Een bemiddelaar met kennis van zaken kan de lucht doen klaren.”

Amsterdam is daar bij gebaat, zo stellen de opstellers van het rapport, omdat dan eerder duidelijk wordt hoeveel de hoofdstad nog moet uittrekken voor het voltooien van het miljardenproject.

Bouwer Max Bögl kon nog niet op het rapport reageren omdat men de inhoud nog net bestudeerd had, het Projectbureau Noord-Zuidlijn wil niets zeggen totdat het Amsterdamse college van B en W een advies heeft gegeven.

De rapporten van de commissie Sorgdrager en het Britse onderzoeksbureau Faithfull & Gould zullen op 15 juni worden besproken in de raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur.

Reageer op dit artikel