nieuws

Snel zicht op constructie van weg helpt keuzen maken

bouwbreed

ede – In de beginfase van wegenprojecten is inzicht in mogelijke constructies van essentieel belang. CROW-publicatie 189 Keuzemodel wegconstructies zorgt snel voor het nodige inzicht.

De publicatie bestaat uit acht hoofdstukken waarvan er drie als kern zijn aan te merken. Het hoofdstuk �geotechniek� geeft een toelichting op de indeling in elf basisgrondprofielen en twaalf constructievarianten van ophoogtechnieken en zettingsversnellende maatregelen. �Dimensionering� is ingedeeld naar de verhardingssoorten asfalt, beton en straatstenen. Het hoofdstuk �bijzondere aspecten� bevat informatie over vorstindringing, drainage, funderingswapening, geluidsreductie en trillingshinder.

In de publicatie is ook in het kort de totstandkoming beschreven van het keuzemodel wegconstructies (KMW) inclusief het softwareprogramma KMW 1.0. Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan het keuzemodel is uitvoerig beschreven in het achtergrondrapport dat samen met de onderzoeksresultaten en het softwareprogramma op cd-rom verkrijgbaar is bij CROW in Ede. Publicatie CROW-189 is een uitgave van het thema Infrastructuur en tevens de opvolger van publicatie 81.

Reageer op dit artikel