nieuws

Slooptool maakt milieurendement bij sloop meetbaar

bouwbreed Premium

rotterdam – Duurzaam slopen is een kunst op zich. Een onlangs verschenen handleiding biedt de helpende hand. De SEV-publicatie bevat tips, aanbevelingen en een stappenplan en wijst op een handig hulpmiddel: de zogeheten slooptool, een berekeningsmethode dat het milieurendement maakt.

Duurzaam slopen is gericht op hergebruik (als secundaire grondstof) en een van de middelen om de milieubelasting tot een minimum te beperken. Aan de hand van twee geslaagde duurzaam-sloopprojecten in respectievelijk de Haagse Spoorwijk (430 woningen) en het Rotterdamse Hoogvliet (26 woningen) werden de opgedane praktijkervaringen verwerkt tot bruikbare informatie. De SEV-publicatie brengt het hele sloopproces in beeld en geeft een overzicht van wat er uiteindelijk wel en niet is hergebruikt.

Het boekje bevat onder andere een achtstappenplan dat welwillende partijen op weg helpt. Tevens maakt het melding van de zogeheten slooptool, een berekeningsmethode die het milieurendement meetbaar maakt, zodat het niet alleen bij goede voornemens blijft steken. Het biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om duurzaamheidsprestaties van de sloopaanpak voor te schrijven in bestekken en opdrachtnemers om de milieukwaliteit van de gekozen aanpak aan te tonen en zich daarmee te onderscheiden van hun concurrenten. Het instrument werd in opdracht van de provincie Zuid-Holland ontwikkeld en is op verschillende momenten in de voorbereidingsfase door verschillende partijen inzetbaar.

Met het oog op de forse stedelijke vernieuwingsslag die de komende jaren voor de deur staat is de �Handleiding Duurzaam Slopen� meer dan welkom. Want vanzelfsprekend is deze wijze van slopen nog lang niet. Zo stellen afnemers van secundaire grondstoffen nog zeer hoge eisen aan het scheiden van het afval en de mate waarin de materialen �verontreinigd� mogen zijn. Aan sloopbedrijven de taak om deze barrières zo snel mogelijk te slechten.

De Handleiding Duurzaam Slopen is een uitgave van SEV Realisatie in Rotterdam en kost 15 euro (order@sev-realisatie.nl).

Reageer op dit artikel