nieuws

Ruimte voor bouw van 232.000 nieuwe huizen

bouwbreed

den haag – De komende twee jaar kunnen 232.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dit schrijft minister Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat om woningbouwplannen die alle procedures, inclusief de Raad van State, hebben doorlopen. De luchtkwaliteitsnorm heeft voor deze woningbouwproductie dan ook geen gevolgen, meldt Dekker.

Voor de woningbouwplannen waarvan de bestemmingsplannen nog niet onherroepelijk zijn, worden de gevolgen en oplossingen momenteel in kaart gebracht. Dekker stelt met nadruk dat de aanpak van de luchtkwaliteitsproblemen niet alleen een zaak is van het Rijk, maar ook van provincies en gemeenten. Met het IPO respectievelijk VNG worden dan ook afspraken gemaakt.

Voor vrijwel heel Nederland, Noord-Holland uitgezonderd, waren er op 1 januari 2004 juridisch zogeheten �harde bestemmingsplannen� voor de bouw van 232.000 woningen, waarvan bijna 40 procent in bestaand stedelijk gebied. Dit is een groei van 21 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Van deze woningen komen er zo�n 155.000 in de twintig stedelijke regio�s waarmee Dekker woningbouwafspraken aan het maken is.

Met negentien van de twintig zijn inmiddels afspraken gemaakt om de woningbouwproductie tussen 2005 en 2010 op te voeren. Alleen met Flevoland is nog geen overeenstemming bereikt. Deze twintig regio�s gaan volgens die afspraken in die periode 360.000 woningen bouwen. Dekker heeft hiervoor 649,50 miljoen euro gereserveerd.

Buiten de stedelijke regio�s worden naar verwachting 85.000 huizen gebouwd, veelal voor de eigen bevolkingsaanwas, waardoor het totaal aan geplande woningbouw tot 2010 op 445.000 komt. Het woningtekort moet hiermee op 1,5 procent komen. Nu is dat nog 2,5 procent.

Voor de jaren na 2006 moeten gemeenten nu al zorgen voor voldoende bestemmingsplancapaciteit, waarschuwt Dekker. Woningcorporaties en projectontwikkelaars moeten “letterlijk de ruimte” krijgen van gemeenten, benadrukt ze. In het najaar controleert ze of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Ze wil met name zicht krijgen op de grondposities van corporaties.

Geen soepelheid

De twintig regio�s krijgen jaarlijks 65 procent van de toegezegde subsidie als voorschot van de minister. De rest van het budget volgt als de afgesproken jaarlijkse woningaantallen zijn gehaald. Gemeenten dienen voor de komende vijf jaar dan ook te zorgen voor voldoende harde bestemmingsplancapaciteit. Als bij de eindafrekening blijkt dat de productie hierdoor niet is gehaald, “is van mij geen soepelheid te verwachten”, stelt Dekker. Deze regio�s zullen dan na 2010 worden gekort op de VROM-bijdrage.

De afspraken met de stedelijke regio�s volgen op de Vinex-periode. Ondanks het feit dat hier ook afspraken aan ten grondslag lagen, is de woningbouwproductie vanaf 2000 echter flink teruggelopen in vergelijking met de periode daarvoor. Vooral woningcorporaties bouwden minder, maar ook projectontwikkelaars hadden minder interesse vanwege ingewikkelde regels en procedures en de verslechterde economische situatie. Nieuw beleid in de vorm van prestatieafspraken was nodig om de vastgelopen productie weer vlot te trekken.

Reageer op dit artikel