nieuws

PSIBouw verzandt in papieren rompslomp

bouwbreed

gouda – PSIBouw dreigt een papieren tijger te worden. Directeur P. van de Horst gooit het roer drastisch om, in de hoop dieper in de bouwsector door te dringen. Zijn doembeeld bestaat uit een kast vol rapporten zonder dat in de praktijk ook maar iets verandert.

De organisatie PSIBouw is in het leven geroepen om via proces- en systeemwijzigingen een cultuurverandering teweeg te brengen in de bouwsector. Samen met de Regieraad probeert PSIBouw de sector een nieuwe koers te laten inslaan na de bouwfraudeaffaire. In het samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven en overheid zijn de afgelopen twee jaar zeventig projecten bedacht, waarvan inmiddels vijftien in uitvoering zijn.

Desondanks is Van der Horst niet tevreden. Hij is bang dat de wetenschappelijke benadering niet genoeg is om in de praktijk iets te veranderen. Zijn zorg is dat het �netwerk van vernieuwers� daardoor te beperkt blijft. “De groep mensen die nu meedoet, is al bekeerd. Ik wil de groep bereiken die achteroverleunt in zijn stoel, maar precies weet wat er in de praktijk aan schort. De oproep is toch uit die stoel te komen en met concrete voorstellen te komen.”

PSIBouw wil meer initiatieven ontplooien en heeft daarvoor ruimte vrijgemaakt in het werkplan voor 2006. Aan geld is geen gebrek. De organisatie beschikt de komende vier jaar over in totaal 45 miljoen euro. Door de schikking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers is zelfs 10 miljoen euro extra beschikbaar.

Een voorbeeld van de nieuwe werkwijze is de aanpak van het probleem van het �unsolicited proposal�. Al jaren klagen bouwers over het feit dat originele ideeën geen kans van slagen hebben, doordat opdrachtgevers Europees moeten aanbesteden. “Juist in de nieuwe Europese regelgeving zit ook ruimte voor proefprojecten. Laten we die grenzen nu eens opzoeken in plaats van er bij voorbaat van uit te gaan dat het toch niet mag.”

Via een “snelkookpan-aanpak” moet binnen twee weken een concreet voorstel op tafel liggen dat vervolgens binnen een paar maanden via een concrete aanbesteding wordt getoetst op werkbaarheid.

Van der Horst is op zoek naar meer ideeën: “Laat een paar aannemers eens proberen binnen twee maanden een woonwijkje uit de grond te stampen in plaats van het gebruikelijke jaar. Waarom zou dat nu niet sneller kunnen, waar zitten die knelpunten? Wij willen zo� ,n werk graag ondersteunen met mensen en middelen.” Zijn ervaring is inmiddels ook dat de top van de bouwondernemingen en opdrachtgevende partijen wel willen. “Initiatieven lopen regelmatig stuk op de kleilaag onder de top. Zodra directeuren proberen plannen door te voeren, stuiten zij op mensen die niet zitten te wachten op een andere werkwijze. We zullen zeker initiatieven belonen van bedrijven die denken dat te kunnen doorbreken.”

Nog dit najaar zet de organisatie samen met de Regieraad minimaal tachtig projecten met een innovatieve manier van werken in een database op internet. De Waardse Alliantie, N31 en de kademuur in de haven van Rotterdam (Euromax) zullen daar zeker bijstaan. Daarbij komen ook eventuele haken en ogen aan de orde.

“Goed voorbeeld doet goed volgen. De bouwfraudeaffaire heeft alle partijen schuchter gemaakt en lange tijd normaal communiceren onmogelijk gemaakt. Daaraan moet nu snel een eind komen, want anders blijven de muren tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviesbureaus tot in lengte van dagen overeind.”

Reageer op dit artikel