nieuws

Precieze opzet wao nog ongewis

bouwbreed Premium

den haag – Het is nog allerminst duidelijk hoe de nieuwe wao voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten er precies uit komt te zien. Maandag praat de Tweede Kamer met minister De Geus (sociale zaken) over diens wetsvoorstel dat afgelopen week in de Tweede Kamer stevig onder vuur is komen te liggen.

De Tweede Kamer is sterk verdeeld over de wao. Geen enkele fractie kan zich vinden in het wetsvoorstel van De Geus voor een nieuw stelsel voor arbeidsongeschikten. Kern van het nieuwe stelsel is dat alleen volledig arbeidsongeschikten een wao-uitkering krijgen. Wie nog deels kan werken, moet met een aanvulling op het loon aan de slag blijven. De Geus wil de uitvoering van die nieuwe regeling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten in handen geven van zowel de uitkeringsinstantie UWV als particuliere verzekeraars. Hij denkt dat hun onderlinge concurrentie tot betere resultaten leidt. De hele Kamer heeft die aanpak echter als “veel te complex” van de hand gewezen.

CDA en D66 willen dat de uitvoering plaatsvindt door de private verzekeraars en volgen daarmee het advies van de Sociaal Economische Raad. De VVD kiest – net als PvdA en GroenLinks – voor een publieke uitvoering door uitkeringsinstantie UWV.

Bij het spoeddebat donderdag in de Kamer heeft de oppositie De Geus tevergeefs gevraagd zijn wetsvoorstel in te trekken omdat er geen draagvlak voor bestaat en de wao-instroom nu al fors daalt.

De regeringspartijen hielden in het debat wel vast aan een verdere behandeling van het wetsvoorstel, ondanks het onderlinge meningsverschil. De VVD heeft vooral moeite met een private uitvoering omdat die in de aanvangsfase 6 miljard euro extra kost. Dit geld is nodig omdat verzekeraars, in tegenstelling tot het UWV, nog geen buffer hebben kunnen aanleggen voor de verstrekking van de uitkeringen. Vanwege de forse lastenverzwaring koos de VVD in het debat “vooralsnog” voor het UWV als uitkeringsinstantie.

CDA en D66 geven net als werkgevers en werknemers wel de voorkeur aan een private uitvoering. D66 en CDA denken dat er een oplossing te vinden is voor de extra kosten van een private aanpak. Ze willen daarvoor in het debat maandag met voorstellen komen.

De wao-ingreep is een van de hoofdelementen uit het regeerakkoord. Het is de coalitie er alles aan gelegen om er overeenstemming over te krijgen. Mocht het sneuvelen, dan staat de positie van De Geus en uiteindelijk het hele kabinet op het spel.

Hoofdlijnen van het voorstel van minister De Geus:

�Volgend jaar wordt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia) ingevoerd. Alleen volledig arbeidsongeschikten met een geringe kans op herstel krijgen nog een uitkering.

�Werknemers die voor 35 tot 80 procent zijn afgekeurd, moeten proberen zoveel mogelijk aan de slag te blijven en krijgen alleen nog een aanvulling op hun salaris voor dat deel dat ze niet kunnen werken.

�Mensen die voor 35 procent of minder arbeidsongeschikt worden verklaard, blijven in dienst van de werkgever. Lukt het niet om de deels arbeidsongeschikte aan het werk te houden, dan heeft die eventueel recht op ww of bijstand.

Reageer op dit artikel