nieuws

Plannen voor waterhotel aan Veerse Dam

bouwbreed

veere – Voor de Veerse Dam, sinds 1961 letterlijk en figuurlijk het sluitstuk van het Veerse Meer en een van de eerste Deltawerken, bestaan bijzondere plannen. Een hotel dat bestaat uit kamers in een geluidswal, waterhutten op het meer en een luxe restaurant in de vorm van een mossel met uitzicht op Veere.

Vanaf de N57, die over de Veerse Dam loopt, parkeert de toekomstige hotelgast zijn wagen in de onderste laag van de geluidswal van circa 200 meter lang en 10 meter hoog. Eenmaal bij de receptie, eveneens in de geluidswal, stapt de gast een andere wereld binnen.

In “De wereld van het water”, beschrijft initiatiefnemer M. Doeleman hoe eenmaal binnen het verkeerslawaai zal wegvallen en de hotelgast met een fluisterbootje naar een van de 45 waterhutten wordt gevaren.

Het idee is ontstaan naar aanleiding van de in december vastgestelde provinciale Gebiedsvisie Rondom het Veerse Meer dat onder andere tot doel heeft Zeeland nadrukkelijker op de toeristische kaart te krijgen. De Veerse Dam is een van de hotspots waar een kwaliteitsslag kan plaatsvinden. Het is een plek, meent de provincie, waar meer te doen zou moeten zijn dan parkeren en een frietje eten.

Dat vond Doeleman, eigenaar van het restaurant Vrouwe in den polder aan de Veerse Dam ook en samen met architectenbureau Rothuizen Van Doorn �t Hoofd bedacht hij het waterhotelproject dat bestaat uit drie delen. Functioneel gescheiden, maar organisatorisch vormen ze een eenheid.

In de geluidswal komen zo�n dertig kamers met uitzicht over het Veerse Meer. De 45 waterhutten staan elk op drie pijlers via staalkabels bevestigd aan een ponton dat door betonnen ankers op de bodem van het Veerse Meer wordt gehouden. “Staalkabels zijn te stellen in lengte. Niet onbelangrijk in een meer waar de diepte varieert van 2 tot 10 meter”, verklaart T. Tuinhuizen van het architectenbureau de keuze voor de constructie. Aan die constructie heeft ook ingenieursbureau DHV meegewerkt.

Door het loskoppelen van de kabels zijn de waterhutten die als een bootje op het water komen te drijven bovendien makkelijk aan de oever te krijgen wanneer ze voor een onderhoudsbeurt de wal op moeten.

De waterhutten van circa 50 vierkante meter moeten een heel duidelijke ecologische uitstraling krijgen, vindt Tuinhuizen. “Het liefst maken wij de hutten geheel zelfvoorzienend”, zegt hij. “Dus geen riolering, een opvangsysteem voor hemelwater en drinkwater alleen uit flessen.” Een elektrisch bootje dat zo min mogelijk lawaai maakt, brengt de hotelgasten van en naar het restaurant. Dit krijgt de vorm van een mossel en komt in de plaats van �Vrouwe in den polder�, dat wordt gesaneerd en teruggegeven aan de natuur.

Hoewel de provincie Zeeland erg enthousiast is over het project en het voorlopig ontwerp zelfs heeft gepresenteerd aan koningin Beatrix tijdens haar werkbezoek van 10 juni, zitten de plannen nog in de ontwikkelingsfase. Zo bekijkt Tuinhuizen naar aanleiding van een opmerking van de gemeente Noord-Beveland of de geluidswal niet transparanter kan worden gemaakt door in plaats van zand glas te gebruiken. Hierdoor kan vanaf de N57 het uitzicht over het meer behouden blijven. Tuinhuizen geeft de gemeente niet helemaal ongelijk.

De gemeenteraden van Noord-Beveland en Veere moeten zich nog uitspreken over hotel Veerse Dam dat nu getoetst gaat worden aan de Vogel- en Habitatrichtlijn. Ook Rijkswaterstaat, eigenaar van de Dam, moet nog oordelen. “Als we over drie jaar kunnen beginnen met bouwen, zijn we blij”, zegt de architect over het project dat zo�n 25 miljoen euro gaat kosten. Hij hoopt eerder.

�Waterhutten geheel zelfvoorzienend zonder riolering en drinkwater alleen uit flessen�

Reageer op dit artikel