nieuws

Oude IJssel moet weer door Doetinchem stromen

bouwbreed Premium

doetinchem – De schil rond de binnenstad van Doetinchem is een vergeten gebied en rijp als voedingsbodem voor nieuwe ontwikkelingen. Om samenhang in de toekomstige ontwikkelingen te brengen maakt Doetinchem een Masterplan Schil onder leiding van P. Kuenzli.

“Eigenlijk is er de afgelopen eeuw te veel ad hoc ontwikkeld in dit gebied”, meent wethouder ruimtelijke ordening R. de Redelijkheid. “De druk van de markt was op steden in het westen veel groter dan hier, waardoor in Doetinchem losstaande initiatieven al gauw welkom waren. Nu is het tijd dat de gemeente de regie naar zich toetrekt en de kwaliteit terugbrengt in het geheel.”

Het gaat vooral om gebieden tussen wegen die van oudsher naar de historische binnenstad liepen. Parkeerplaatsen, bedrijventerreinen, de voormalige tram- en busremise en het Theaterkwartier krijgen een andere invulling. De schouwburg verdwijnt, waarna de bestaande zestiger jaren woningen kunnen worden ingepast in een nieuw plan. De schouwburg keert terug op de Veemarkt waar nu nog een oude markthal staat. Het industriegebied Hamburgerbroek wordt tot nieuw stadsdeel opgebouwd.

Om de verschillende ontwikkelingen in goede banen te leiden, heeft Doetinchem de hulp ingeroepen van stedenbouwkundige P. Kuenzli, die in Enschede de wijk Roombeek na de vuurwerkramp een nieuw gezicht gaf. De Redelijkheid: “Kuenzli kijkt niet alleen naar de ruimtelijke samenhang en kwaliteit, maar ook naar de financiële haalbaarheid van plannen en de juiste tijdsfasering. De Veemarkt moet bijvoorbeeld met voorrang worden ontwikkeld omdat de nieuwe schouwburg per januari 2007 de oude moet vervangen.” Een tweede taak voor Kuenzli is om de Oude IJssel beter uit te buiten in het beeld van de stad.

Regionale architecten hebben alvast een voorschot op deze discussie genomen met een sessie over de toekomst van de stad. De architecten onderschrijven dat er meer samenhang moet komen tussen de verschillende onderdelen en dat het water zijn gezicht moet laten zien.

Architect Erik Wamelink uit Lievelde heeft al twee plannen geopperd om de samenhang te bevorderen. “De Varkensweide, bij de rand van de stad, kan je compact bebouwen met parkeren onder het maaiveld. De sportvelden langs de toegangsweg naar het centrum kan je ook compact bebouwen, zodat duidelijker is dat die weg naar het centrum leidt.”

Ook tussen het station en het centrum moet volgens Wamelink een soort avenue met grote bomen de weg naar het centrum wijzen.

Zijn collega Abel de Vries ziet vooral kansen om de stad beter met het water te verbinden. “Als je de drukke Missetstraat langs de oever van de Oude IJssel verdiept zou aanleggen, komt er bovenop ruimte voor het maken van een open stadsfront. Een wandelpromenade langs het water zou dan met een voetgangersbrug naar een stadsweide met een horecapaviljoen aan de overkant kunnen leiden.” Het gebied tussen het station en het centrum, waar Hamburgerbroek ligt, ziet De Vries als de plek voor een bredere centrumfunctie, waaronder wonen en cultuur. Beide architecten zien de toekomst zonniger in met De Redelijkheid als wethouder, die zelf ook stedenbouwkundige is. “Eigenlijk is er over de verbindingen tussen de verschillende gebieden nooit eerder zo goed nagedacht”, vindt Wamelink.

In november spreekt de gemeenteraad zich uit over een eerste globale schets van het masterplan.

Reageer op dit artikel