nieuws

Openbaar aanbesteden loont moeite

bouwbreed Premium

utrecht – Openbaar aanbesteden loont. Dat blijkt uit de jaarrapportage van de gemeente Utrecht over de aanbestedingspraktijk in 2004. Het voordeel ten opzichte van de raming is inderdaad flink: vergeleken met de gemelde enkelvoudig onderhands aanbestede projecten scheelt het gemiddeld 34 procent.

Dat er bij de enkelvoudig onderhands aanbestede projecten weinig verschil zit tussen de raming en de werkelijke prijs, wordt volgens de gemeente “ongetwijfeld ook veroorzaakt doordat de veelal kleine projecten pas bij het Utrechtse Bureau Aanbestedingen worden gemeld na de aanbesteding met als raming de offerteprijs van de leverancier”.

In grote lijnen blijkt echter: hoe meer concurrentie, hoe groter het financiële voordeel. Dat komt ook naar voren uit het overzicht van de nationale openbare aanbestedingen. Het verschil ten opzichte van de ramingen loopt op tot tegen de 70 procent en is hier gemiddeld berekend op 34 procent.

De Europese aanbestedingen doen het ook goed: hier zijn de opdrachten gemiddeld 13 procent goedkoper uitgevallen dan geraamd. Hetzelfde percentage is geboekt bij meervoudig onderhandse aanbestedingen.

Prijs-kwaliteitverhouding

Uit de cijfers blijkt volgens het Bureau Aanbestedingen duidelijk dat financiële voordelen zijn te behalen door gebruik te maken van met elkaar concurrerende aanbiedingen.

“Overigens”, luidt een kanttekening, “kan niet worden gesteld dat dit bedrag zonder meer door de gemeente is bespaard. Er is namelijk geen rekening gehouden met misramingen, meer- en minderwerk en dergelijke.”

Verder is bij lang niet alle contracten alleen gekeken naar de laagste prijs. Met name bij leveringen en diensten is vooral gegund op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. De winst voor de gemeente kan, “ware het mogelijk”, behalve in euro�s ook nog in kwaliteit kunnen worden uitgedrukt.

Zwak punt in de vergelijking is dat de enkelvoudige onderhandse aanbestedingen gaan over kleinere en de openbare over grotere projecten. In totaal is 23 procent van de bij het bureau gemelde projecten sprake van openbare aanbesteding. In geld gerekend is 70 procent openbaar aanbesteed en 30 procent onderhands. Bij elkaar zijn deze projecten goed voor 110,6 miljoen euro. Het berekende voordeel ten opzichte van de ramingen komt uit op 16,9 miljoen.

Behalve bouwprojecten maken ook adviesdiensten en ict deel uit van het aanbestede werk.

De berekende voordelen door openbaar aanbesteden zijn in de bouw bij bestratingen 31,4 procent, riolering 43,6 procent, groen & recreatie 35,5 procent, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties 31,8 procent en milieu 20 procent.

Reageer op dit artikel