nieuws

Onvoldoende wapening in betonvloer

bouwbreed

brunssum – Onderzoek heeft aangetoond dat in de twee woontorens in Brunssum de splijtwapening ontbreekt in de betonvloer die grenst aan het balkon. Dat verklaart de slechte conditie van de balkons. De gemeente beraadt zich op verdere stappen.

Het gaat om gedeeltelijk uitkragende balkons van geprefabriceerd beton, waarvan de stekeinden aan twee zijden doorlopen in de ter plaatse gestorte verdiepingsvloeren. Op die manier wordt een doorlopende plaat gevormd. Onder die stekeinden had in de gewapend betonnen vloer dwarswapening moeten zitten om de door de balkons opgeroepen splijtkrachten te kunnen opvangen.

Het ontbreken van de wapeningsstaven kwam aan het licht, toen de vloer van een van de woningen via een driedimensionale scan werd doorgelicht. Nadat de vloer was opengebroken, werd duidelijk dat het vloerveld geen splijtwapening had. Daarmee kwam een eind aan de vermoedens die eind mei, al snel na de melding van instortingsgevaar, rezen bij de betrokken deskundigen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Brunssum gaat het vooralsnog om één gecontroleerde vloer. Maar de onderzoeksresultaten geven de gemeente een sterk vermoeden dat ook in de overige 27 aan de balkons grenzende betonvloeren geen splijtwapening zit.

Volgens de gemeente gaat het nog een week of twee duren, voordat over alle balkons en de te kiezen aanpak duidelijkheid is. In samenspraak met TNO wordt nu eerst gekeken wat de beste procedure is om de andere 27 woningen te onderzoeken.

Waarschijnlijk is het noodzakelijk ook de overige vloeren open te breken. Maar het ligt voor de hand dat pas te doen als de remedie ook bekend is. Dan kan aannemersbedrijf Jongen, verantwoordelijk voor de ophanging van de balkons aan de vloeren, het constructieve falen definitief verhelpen met zo min mogelijk overlast voor de bewoners.

Aangezien de balkons zijn gestut, mogen de bewoners ze gewoon betreden, laat de gemeentelijk woordvoerder weten.

Echt acuut instortingsgevaar is er overigens nooit geweest, omdat de balkons aan de buitenzijde rusten op een stalen kolom die tot aan de fundering doorloopt. Maar uitgaande van het principe van de tweede draagweg zou bij falen van deze kolom, door een explosie of iets dergelijke, wel een riskante situatie kunnen ontstaan.

De probleembalkons in Brunssum hangen aan de Olympiade oneven (toren B) en de Folkloriade even (toren C), de middelste twee van de in totaal vier woontorens aan het Koutenveld in Brunssum. Bij de balkons van de twee andere woontorens worden geen problemen verwacht omdat die een andere constructie hebben. De woontorens zijn drie jaar geleden neergezet.

Reageer op dit artikel