nieuws

Nieuwe regelgeving nekt herindelingsgemeenten

bouwbreed

deventer – Ruimtelijke investeringen in herindelingsgemeenten kunnen worden vertraagd door het Besluit begroting en verantwoording waaraan provincies sinds 2004 gemeentelijke begrotingen moeten toetsen. Dat blijkt nu herindelingsgemeente Deventer vertraging van projecten voor de openbare ruimte en wegen op het nippertje heeft kunnen voorkomen.

Volgens het nieuwe besluit mogen gemeenten geen negatief saldo meer hebben in hun reserves voor stedelijke investeringen. Veel gemeenten, die bij herindelingen standaard toestemming van de provincie moeten vragen voor zulke investeringen, hebben hun begrotingen echter (nog) niet op dat besluit afgestemd.

Investeringen waarvoor het saldo van de reserve niet toereikend is, worden niet zelden toch alvast gepland, omdat men verwacht dat de reserves later weer worden aangevuld met toekomstige inkomsten uit het grondbedrijf. Provincies mogen zulke begrotingen nu niet langer meer toestaan aan de herindelingsgemeenten op wie zij toezicht houden.

Stedelijke investeringen

In Deventer, een van de eerste gemeenten bij wie de herindeling is afgerond, werd het leeuwendeel van de begroting goedgekeurd, en gaf de provincie Overijssel aan dat het verscherpte toezicht kon vervallen. Een uitzondering daarop vormde echter het deel van de begroting over de stedelijke investeringen.

Deventer gaf aan in 2005 en 2006 respectievelijk 5 en 20 miljoen euro te willen uittrekken voor diverse ruimtelijke projecten. De gemeente zocht de dekking daarvoor in de reserve stedelijke investeringen, die daardoor onder de rode streep zou uitkomen. De provincie stak daar een stokje voor en wil nu dat Deventer de komende tijd nog toestemming vraagt voor uitgaven uit de reserve stedelijke investeringen.

Volgens wethouder G. Hiemstra (financiën) gaat het de komende tijd om vier projecten.

Samenvoegen

Deventer heeft voor 2005 de vertraging van al geschetste projecten weten te voorkomen. Hiemstra: “We gaan de uitgaven nu dekken uit een andere reserve, met goedkeuring van Overijssel. Volgend jaar en de jaren daarna moeten we echter zoeken naar een meer structurele oplossing. We denken aan het samenvoegen van verschillende reserves.”

De wethouder heeft het struikelblok met de Vereniging Nederlandse Gemeenten besproken in de commissie financiën. De commissieleden betwijfelen of vertragingen in stedelijke investeringen wel de bedoeling zijn van het nieuwe besluit. Het Rijk moet hier helderheid over geven.

Reageer op dit artikel