nieuws

Neprom neemt lobby Brussel onder de loep

bouwbreed

zoetermeer – Dietmar Werner laadt zijn accu op voor een krachtig voorzitterschap van de Neprom. De Duitser constateert dat projectontwikkeling maatschappelijk de vleugels uitslaat en verheugt zich erop het hoogste niveau te kunnen meepraten over het schone van zijn vak.

“Voor veel van mijn voorgangers was het voorzitterschap een opstapje om door te stomen naar een raad van bestuur. Ik zie deze prachtige uitdaging niet zozeer als een functie om carrière te maken. Na 28 jaar bij Volker Wessels in het vastgoed weet ik wel wat van deze sector af. Een beetje saai, nietwaar?”

Het geboortehuis van Dietmar Werner stond vier jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog in de Saksische industriestad Chemnitz. In de jaren vijftig verdween de plaats als Karl-Marxstadt achter het IJzeren Gordijn. Om na de val van de Berlijnse Muur weer op te leven onder zijn oude naam Chemnitz. De familie Werner nam tijdig de benen naar het Westen.

“Vader had een internationaal beroep. Bouwde fabrieken voor accufabrikant Varta. Om de drie jaar verhuisden we. Ik woonde vooral in Nederland, Duitsland en Canada.”

De opvolger van Neprom-voorzitter Peter Ruigrok bezit nog steeds de Duitse nationaliteit. “We wonen in Europa en de landen groeien naar elkaar toe. Op school werd ik gepest met mijn afkomst, Duits zijn is geen prettige nationaliteit. Heb daar best last van gehad. Die fase is nu achter de rug. Ik ga niet op het allerlaatste moment nog mijn nationaliteit opgeven”.

Na een jaar marktonderzoek te hebben verricht voor Varta, stapte de in Rotterdam afgestudeerde bedrijfseconoom in 1975 over naar de Stevin Groep. Eigenlijk had Werner bedrijfsadviseur willen worden. Of architect. De rol van vastgoedmarketeer is hem op het lijf geschreven omdat in die functie zijn twee jongensdromen samenkomen.

“De branche is in de 28 jaren die achter me liggen gigantisch veranderd. Projectontwikkeling begon als een vrij simpele activiteit met de omvang van een gebouw.

Tegenwoordig praat je met de overheid mee om het land economisch zo goed mogelijk te laten functioneren. Ook de randvoorwaarden natuur en milieu tellen mee. Het maatschappelijk belang van de projectontwikkeling is ontzaglijk toegenomen. Vroeger nam je als vanzelfsprekend aan dat anderen die taken zouden oppakken. Of de projectontwikkeling is uitgegroeid tot een grote bemoeial? Integendeel. Ik kom juist tegen dat onze mening erg op prijs wordt gesteld.”

Op de actielijst van Werner staan indamming van de regelzucht en voorkoming van onverhoedse ingrepen in de aftrek van de hypotheekrente. Ook moet de lobby naar Brussel eens goed onder de loep worden gelegd.

“Ik kom net terug van een plan in Utrecht, waaraan we vier jaar gewerkt hebben. Vanwege fijn stof kunnen we niet verder. Nederland is op het gebied van de ruimtelijke ordening roomser geweest dan de paus. Het doel van de fijnstofregels is volgens mij dat de lucht beter wordt. Niet dat de bouw wordt stilgelegd. Ook de habitatrichtlijn en waarschijnlijk straks de archeologieregels zorgen voor grote problemen. Elk land heeft een cultuur ten aanzien van regels en naleving. In Nederland moeten we leren de ruimte tussen de regels beter te benutten. Anders verliezen we de concurrentiestrijd. Waarom kunnen we wel vijfhonderd mensen in de wijk Crooswijk uitplaatsen en niet vijf beestjes verplaatsen? Iedereen ziet best wel het nut van de regels. Maar hoe ga je met de voorschriften om? Dat is de kwestie.”

�De branche is in

28 jaar gigantisch veranderd�

Reageer op dit artikel