nieuws

Nationale aanpak ontbreekt bij CO2 – uitstoot

bouwbreed

De Britse regering neemt klimaatverandering serieus. Minister-president Blair ziet dit namelijk als de grootste bedreiging voor de mensheid en deskundigen zijn dan ook bezig met een ambitieus programma om over 4 decennia een 60 procent lagere CO2 uitstoot te hebben, door energiebesparing en duurzame energie. In Nederland verkeren we in een vergelijkbare situatie. Ook wij willen de CO2 uitstoot verlagen met 40 tot 60 procent, in 2030. Wij kunnen dat volgens Frank Klinckenberg en Chris Hamans, alleen bereiken door onze bestaande woningen aan te pakken.

Uit onderzoek van Oxford University blijkt dat het mogelijk is om het energieverbruik in Britse woningen 60 procent terug te dringen, met gewone maatregelen als isolatie, betere verwarmingsketels en spaarlampen.

Het ligt voor de hand dat een en ander wel behoorlijk anders aangepakt dient te worden: we zullen de besparing vooral moeten halen in bestaande woningen, en daarvoor zijn nieuwe overheidsregels en aangepaste werkwijzen nodig. Het gaat er immers niet om incidenteel een woning te isoleren, maar om structureel alle woningen te verbeteren, in enkele decennia tijd. Dat lijkt lang, maar het betekent wel dat het tempo waarin woningen aangepakt worden fors omhoog zou moeten. In Engeland zien velen dat in. Vandaar dat men onlangs een begin heeft gemaakt met een vierjarig programma om, samen met betrokken partijen, uit te zoeken hoe zo�n transitie zou kunnen verlopen.

De Britse situatie is min of meer vergelijkbaar met de Nederlandse. Want wie even telt, ziet dat er in Nederland bijna zeven miljoen woningen staan. Daarvan worden er jaarlijks zo�n 15.000 gesloopt, en er worden er ongeveer 75.000 nieuw gebouwd. Zelfs als we in het huidige tempo doorbouwen, zal in 2030 nog steeds driekwart van de voorraad bestaan uit woningen die er nu al staan. Een klein deel daarvan is recent opgeleverd, en behoorlijk geïsoleerd, maar een groot deel niet. Overigens: het ligt niet voor de hand dat we op termijn zo doorbouwen: de bevolkingsprognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geven aan dat het aantal huishoudens steeds langzamer groeit en dat het aantal meerpersoons huishoudens zelfs afneemt. Na 2020 zouden er dan meer woningen zijn dan huishoudens, en geen ontwikkelaar bouwt voor leegstand.

Willen we de CO2 uitstoot van wonen in Nederland echt omlaag brengen, dan zal de bestaande woningvoorraad zeer krachtig moeten worden aangepakt. En snel, want 2030 is nog maar 25 jaar weg en het gaat om bijna 7 miljoen woningen. Kortom, een renovatie-opgave van ruim 250.000 woningen per jaar.

Technisch gezien is naar onze mening energiegerichte renovatie geen probleem. Verschillende Nederlandse onderzoeken van de Vereniging van Na-isolatie In Nederland (Venin) en van samenwerkende isolatiefabrikanten, tonen aan hoe de 17 voorkomende woningtypen aangepakt kunnen worden, wat dat kost en hoeveel energie daarmee bespaard kan worden. Onderzoek van Eurima, een Europees netwerk, laat ditzelfde zien voor heel Europa, en bevestigt dat de terugverdientijden, voor de meeste aanpassingen rond de vijf jaar, vaak heel acceptabel zijn. Wat ontbreekt, is een nationale aanpak. Als we vinden dat de CO2 uitstoot drastisch minder moet en de gebouwde omgeving daarin een redelijke bijdrage moet leveren, dan kan dat alleen door bestaande woningen aan te pakken. Maar: anders dan bij nieuwbouw, en bij veel renovatieplannen uit voorbije jaren, gaat het nu vooral om woningen die door de eigenaars zelf bewoond worden. Centrale afspraken met corporaties en projectontwikkelaars hebben dan weinig zin, en bestaande regels als het bouwbesluit werken niet voor bestaande woningen. Nederland heeft dus iets nieuws nodig: beleid dat gewone burgers verleid om hun geld te investeren in energiemaatregelen voor hun woning, en niet in een mooie vakantie. En, met een opgave van een kwart miljoen woningen per jaar, zal dit ook goed georganiseerd moeten worden. Misschien moeten we het Engels voorbeeld volgen, en ook snel uitzoeken hoe we dit voor elkaar krijgen.

Wie telt, ziet

dat er bijna zeven

miljoen woningen staan

Reageer op dit artikel