nieuws

MKB vreest uitstroom vakmensen

bouwbreed

den haag – Als gevolg van de vergrijzing verliest de bouw de komende vijf jaar eentiende van zijn mensen. Dat voorspelt MKB Nederland. De belangenvereniging voor het midden- en kleinbedrijf vreest dat de uitstroom van ervaren krachten tot een dramatisch tekort aan vakmensen zal leiden.

De bouw wordt door de uitstroom van babyboomers die met pensioen gaan, van alle sectoren het zwaarst getroffen. Horeca en de detailhandel hebben het minste probleem met het aantrekken van jonge mensen. “Bij een economiche groei van 2 procent loopt het tekort aan vakmensen op tot 90.000”, drukt voorzitter L. Hermans van MKB Nederland zijn zorgen in cijfers uit. Om het gat op de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te maken, heeft de belangenvereniging de opleiding van jonge mensen boven aan de agenda gezet. Het probleem bij het opleiden van nieuwe vakmensen is volgens MKB Nederland dat het huidige onderwijs niet goed op de praktijk aansluit. Hermans: “Van alle ondernemers vindt 80 procent dat pas afgestudeerde vakmensen niet voldoen.”

Meer stages zijn volgens Hermans de oplossing voor dit probleem. Daarbij dringt hij er bij ondernemers op aan om tijd en geld te investeren in de begeleiding van jonge mensen. “De kosten gaan voor de baten uit”, onderstreept Hermans het eigenbelang van de mkb�ers.

Naast de gebrekkige aansluiting van het onderwijs op de praktijk maakt MKB Nederland zich zorgen over de hoge uitval in het middelbaar beroepsonderwijs. De organisatie telt in 2004 in het totaal 63.000 studenten die zonder diploma de opleiding verlaten. “Onacceptabel hoog”, zo stelt MKB Nederland

Ondersteuning

Om ondernemers in het midden- en kleinbedrijf financieel tegemoet te komen, pleit MKB Nederland voor een fiscale ondersteuning van stageprojecten. Zo�n regeling is er nu al voor de leerbedrijven die in verschillende sectoren actief zijn, maar zou volgens Hermans ook voor ondernemers moeten gelden.

Wordt er niets aan de opleiding van vakmensen gedaan, dan moeten de arbeidskrachten uit Oost-Europa komen. “In bijvoorbeeld Tsjechië en Polen zijn hele goede technische opleidingen”, suggereert Hermans twee landen waar in de toekomst wervingscampagnes opgezet zouden kunnen worden. MKB Nederland is een groot voorstander van open grenzen, ook voor arbeid. Onder politieke druk houdt Nederland de arbeidsmarkt echter op slot voor mensen die uit de voormalige Oostbloklanden komen. Hermans wil hier niets van weten. Met name omdat ook als Nederland het eigen arbeidsreservoir weet te mobiliseren, er nog steeds een tekort aan vakmensen is.

Reageer op dit artikel