nieuws

Middelburg tobt voort met bouwput theater

bouwbreed

den haag – Slechts 15 procent van de bouwputwand voor het nieuwe theater in Middelburg voldoet aan de eisen. De rest vergt nainjectie of moet worden vervangen. Burgemeester en wethouders overwegen daarom het ontwerp drastisch aan te passen en de beoogde parkeerkelder met voorzetwanden waterdicht te maken.

Dat blijkt uit een tussenrapport van Toornend & Partners naar het bouwputdrama in de Zeeuwse hoofdstad. Na flinke verzakkingen van huizen dicht bij de bouwput werd die door aannemer TBI Voormolen begin maart snel weer onder water gezet. Sindsdien vinden er koortsachtig onderzoeken plaats naar oorzaak en gevolgen, maar ging er geen spa meer in de grond. Bureau Toornend & Partners uit Haarlem coördineerde al deze onderzoeken en bracht de financiële gevolgen in kaart van van de verschillende oplossingen.

Het college van B en W heeft al aangegeven een voorkeur te hebben voor het bouwen van een bak binnen de bestaande bouwput. Dat zou het veiligst onder natte omstandigheden kunnen gebeuren. Het betekent wel dat er her en der dragende wanden van het ontwerp moeten worden verplaatst.

Bovendien wordt de parkeergarage rondom 50 centimeter kleiner, wat betekent dat er geen 270 maar nog slechts zo�n 220 auto�s in kunnen. In theorie is deze optie volgens het rapport net zo kostbaar als het repareren van de boorpalenwand, namelijk 7,7 miljoen euro. Het risico op nieuwe calamiteiten is echter aanzienlijk kleiner, zodat het college van B en W daaraan de voorkeur geeft. Nadeel is wel dat met deze keuze de verzekeraars van TBI vermoedelijk niet zullen uitkeren, omdat ze dan meer argumenten hebben voor de stellingname dat het oorspronkelijke ontwerp niet deugt. Maar de kans dat verzekeraars snel uitkeren, is sowieso niet groot, analyseert Toornend. Een slepende juridische kwestie tussen gemeente, ontwerpers, aannemers en onderaannemers ligt in het verschiet.

Een andere optie die het college nadrukkelijk openhoudt, is woningbouw op de huidige locatie gecombineerd met een theater op een andere locatie. In dat geval bedragen de meerkosten 10,9 miljoen euro bovenop de oorspronkelijke bouwsom van 33,2 miljoen.

Maandag worden de omwonenden nader geïnformeerd over de plannen; donderdag buigt een commissie van de gemeenteraad zich opnieuw over de problematiek. Het uiteindelijke besluit is echter aan de voltallige gemeenteraad, die heel misschien nog voor het zomerreces in een ingelaste raadsvergadering een knoop zal doorhakken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels