nieuws

Kabelproducent Draka komt met winstwaarschuwing

bouwbreed

Joost Zwagaamsterdam – Draka verwacht over de eerste zes maanden van dit jaar “een forse daling” van het operationele resultaat. Dat heeft de Amsterdamse kabelproducent gisteren bekendgemaakt. De melding kan worden opgevat als een winstwaarschuwing.

In het eerste halfjaar van 2004 boekte Draka nog een operationeel resultaat van 19,2 miljoen euro.

De verwachte daling kan meer dan 45 procent bedragen en wordt volgens de Amsterdamse onderneming veroorzaakt door “een geringe toename van de marktvraag” en “de verdere stijging van prijzen van de grondstoffen koper en polymeren”. Ook heeft de lagere dollarkoers tot prijsdruk geleid bij de Europese glasvezelactiviteiten

De nettowinst zal over het eerste halfjaar licht negatief zijn, aldus Draka. In de eerste zes maanden van 2004 kwam die nog uit op 3,5 miljoen euro positief.

Als rekening wordt gehouden met de opbrengst van de verkoop van een drietal bedrijfsonderdelen zal het nettoresultaat “substantieel hoger” uitkomen dan vorig jaar. Het afstoten van de Duitse systeemintegreerder NK Networks & Services, het Nederlandse NKF Electronics en de elektronische kabel- en datacommunicatie koperkabelactiviteiten in de VS bracht Draka per saldo 15,4 miljoen euro op.

De kabelproducent geeft geen winstverwachting voor het hele jaar. Wel meldt het concern dat de condities op de kabelmarkt in de tweede jaarhelft 2005 naar verwachting “niet wezenlijk” zullen wijzigen ten opzichten van de eerste maanden van dit jaar. Bij blijvend hoge grondstofprijzen zal Draka dan ook gericht blijven op het verder terugdringen van de kosten. De divisie Cableteq, dat onder meer laagspanningskabels, liftkabels, mobiele netwerkkabels en kabels voor de olie en gasmarkt produceert, maakt dit half jaar een bescheiden groei door. Het operationele resultaat van Draka�s grootste divisie zal sterk toenemen. Marges staan weliswaar onder druk door hogere grondstofprijzen, maar die worden gecompenseerd door kostenverlaging en een betere organisatie.

Het bedrijfsonderdeel Comteq profiteerde afgelopen maanden van de doorzettende verbetering van de vraag naar communicatiekabel. Comteq is een gezamenlijke onderneming van Draka en het Franse Alcatel.

Reageer op dit artikel