nieuws

Inspectie tikt Utrecht op vingers

bouwbreed Premium

den haag – De gemeente moet de brandveiligheid van risicovolle panden zoals kinderdagverblijven verbeteren. Dit stelt de VROM-Inspectie na een onderzoek in 2003 en 2004.

Utrecht heeft een grote achterstand in de controle en doorvoering van verbeteringen in de brandveiligheid van dit soort panden. Inmiddels heeft de gemeente maatregelen aangekondigd om de controle te beter uit te voeren.

Daarnaast laat Utrecht volgens de inspectie steken vallen op milieugebied en in mindere mate op toezicht en handhaving voor wat betreft bouwen en ruimtelijke ordening. De gemeente belooft beterschap door onder meer achterstanden weg te werken en programmatischer te werken. Zo is het de bedoeling de capaciteit voor milieucontroles uit te breiden. Begin volgend jaar bekijkt de VROM-Inspectie of Utrecht zich hieraan heeft gehouden.

Beter is het gesteld in de Groningse gemeente Bedum. De VROM-Inspectie kwam hier tot de conclusie dat de gemeente het verlenen van bouw- en milieuvergunningen goed uitvoert. De eerder geconstateerde achterstand bij de gebruiksvergunningen is vrijwel ingelopen, zo bleek bij onderzoek in februari dit jaar. De VROM-Inspectie complimenteerde de gemeente voorts met de goede uitvoering van het Bouwstoffenbesluit.

Bedum heeft nog wel te weinig beleid en programma�s vastgesteld om deze kwaliteit ook in de toekomst te waarborgen. Ook met het toezicht op de sloopvergunningen, vooral bij asbestverwijdering, presteert ze onder de maat.

De gemeente heeft aangekondigd voor oktober met voorstellen voor verbeteringen te komen. Medio volgend jaar bekijkt de VROM-Inspectie of de gemaakte afspraken worden nagekomen en hoe het staat met de verbeteringen.

Elke gemeente in Nederland wordt eens in de vier jaar geïnspecteerd door de VROM-Inspectie. In zo�n onderzoek gaat de inspectie na hoe de gemeente haar taken uitvoert op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en veiligheid.

Reageer op dit artikel