nieuws

Innovatief bouwen kan waterschade beheersen

bouwbreed

naaldwijk – Kosten van beheer, onderhoud en waterschade op nieuwbouwlocaties in laag Nederland kunnen de komende dertig jaar oplopen van 4 tot 7 miljard euro. Het beheersen hiervan kan alleen als de bouwsector innoveert en afstapt van de traditionele wijze van ontwikkelen en bouwen.

Dit zei dr.ir. Ch. Zevenbergen, directeur van Dura Vermeer Business Development gisteren bij de oplevering van �s werelds eerste drijvende kas ter wereld in Naaldwijk. Deze kostenraming is exclusief de kosten voor collectieve waterbeschermende voorzieningen, zoals het versterken van kaden, het ophogen van dijken en ruimtelijke maatregelen voor lokale waterberging.

Volgens Zevenbergen vragen wateroverlast en overstromingen als gevolg van klimaatverandering en bodemdaling om veerkrachtige inrichtings- en bouwconcepten. “We moeten de mogelijkheden van de combinatie van bouwen en waterberging beter onderkennen. Innovatief bouwen levert meer kwaliteit in de leefomgeving op en bespaart bovendien hoge kosten die waterschade met zich meebrengt. De noodzaak van innovatie in de bouwsector is derhalve groot om Nederland op termijn bewoonbaar, leefbaar en betaalbaar te houden en de kosten niet af te wentelen op de samenleving”, aldus Zevenbergen.

G. Vos, directeur van InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster, een organisatie die mede aan de wieg stond van de ontwikkeling van de drijvende kas, onderstreepte het belang van een ommezwaai in denken: “We moeten waterberging niet als last, maar als kans beschouwen. Verreweg de meeste tijd genieten mensen van water. Het water is immers zeer geliefd om aan te wonen en te recreëren. Innovatief bouwen aan en op het water biedt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor woningbouw grote kansen.”

Zevenbergen noemt de drijvende kas “een eerste kleine, maar belangrijke stap” van zo�n innovatieve ommezwaai. Zevenbergen: “In de praktijk experimenteren is noodzakelijk om leerervaring op te doen. Innovatie in de bouw is enerzijds nodig om de kosten te beheersen en anderzijds om de kwaliteit van de leefomgeving op hoog niveau te houden.”

Hij deed dan ook een oproep aan de overheid ruimte te scheppen voor innovatie én een oproep aan de bouwsector er meer in te investeren.

Reageer op dit artikel