nieuws

Hete zomer voor Middelburgse raad

bouwbreed

middelburg – Vier alternatieven zijn doorgerekend voor het A-theater met de lekkende bouwput in Middelburg. De kans is echter groot dat een vijfde alternatief de voorkeur krijgt. Wie nu A zegt, moet voortaan wellicht B zeggen.

Het wordt een hete zomer voor de raadsleden van Middelburg. Ze staan voor een levensgroot dilemma: elk alternatief scenario rond de lekke bouwput gaat miljoenen extra kosten en dat geld is er gewoonweg niet. Vanavond wordt daar in een bijzondere vergadering van de commissie Maatschappelijke Zaken uitgebreid over gesproken op basis van de door Toornend & Partners opgestelde tussenrapportage.

Het rapport van de door het onafhankelijk adviesbureau gecoördineerde onderzoeken naar mogelijke herstel-, aanpassings- en verplaatsingsscenario�s werd eerder deze week gepresenteerd in de Stadsschouwburg, het uit de jaren zestig stammende gebouw dat door het nieuwe A-theater moet worden vervangen. Aan het huidige gebouw kleven zodanig grote arboproblemen, dat voortzetting van de theaterfunctie niet mogelijk is.

Harde beslissing

Aanwezig bij de presentatie waren een handjevol omwonenden van de nog altijd vol water staande bouwput en veel (raads)leden van de betrokken politieke partijen. Want de eerstvolgende reguliere raadsvergadering in Middelburg wordt direct na de vakantie gehouden, op 5 september. Tenzij eerder een bijzondere gemeenteraadsvergadering wordt uitgeschreven, moeten de raadsleden op die dag een harde beslissing nemen over het stoppen of doorgaan met de bouw van het A-theater.

“Een duivels dilemma,” noemt ir. G. Blüm van adviesbureau Toornend & Partners die keuze, “want er is sprake van een buitengewoon lastige situatie.” Zijn bureau heeft diverse alternatieve plannen doorgerekend en komt tot de voorlopige conclusie dat elk alternatief – zelfs niets doen – een extra kostenpost tussen 7 en 11 miljoen euro oplevert. Geld dat er niet is en waarschijnlijk ook niet via bezuinigingen of schuiven met potjes kan worden opgehoest door de gemeente.

Vandaar dat nu al stemmen opgaan om een niet door het adviesbureau doorgerekend alternatief te omarmen. Het betekent dat de gemeente Middelburg de hooggestemde ambitie van een A-theater laat varen en er een kleiner, niet meer regionaal maar lokaal georiënteerd B-theater wordt gebouwd, hoogst waarschijnlijk op een andere locatie.

De geplande filmzalen worden dan uit het ontwerp verwijderd en tevens moet het aantal stoelen fors worden teruggeschroefd. Ook kan de op zich al niet overdadige inrichting nog verder worden uitgekleed.

Maar of daarmee voldoende valt te besparen, daaraan wordt in de wandelgangen sterk getwijfeld. Verder speelt nog een rol dat het tijdverlies als gevolg van het nieuw te maken ontwerp en de bijbehorende vergunningsaanvragen – ook in geld uitgedrukt – de gemeente nog verder in de put zal duwen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels