nieuws

Herstructurering komt op stoom in Utrecht

bouwbreed Premium

utrecht – Na een trage start verwacht de gemeente Utrecht de komende vijf jaar eindelijk een grote slag te kunnen slaan in de herstructurering. Met de woningcorporaties is gisteren een contract getekend voor 32 renovatie- en sloop-nieuwbouwprojecten, bij elkaar goed voor de aanpak van 4874 woningen.

Met het programma 2001-2004 erbij beslaat de herstructurering nu tienduizend woningen. Het overgrote deel moet nog aan de beurt komen. De betrokken partijen denken echter dat de afspraken realistisch zijn, ondanks de tegenvallende resultaten in de eerste uitvoeringsfase.

Van de destijds beoogde 4825 woningen zijn er nog maar 1100 gerenoveerd, vervangen of is het werk hiervoor in uitvoering. Voor de rest loopt alleen nog maar de voorbereiding. De forse afstand tussen ambitie en realiteit wordt voor een belangrijk deel gewijt aan “plannersoptimisme”.

Ingewikkeld

Het herstructureringsproces blijkt inhoudelijk en bestuurlijk ingewikkeld en ook de communicatie met bewoners vergt veel meer tijd een aandacht dan voorzien. Wethouder M.L. van Kleef denkt dat er inmiddels voldoende is geleerd van de beginnersfouten om de vaart er alsnog in te krijgen.

Een meer gevarieerde sociale opbouw van de naoorlogse wijken moet het resultaat zijn, maar door ervaring – lees onwillige bewoners – wijs geworden, wordt dat niet meer per se nagestreefd met een opgelegde nieuwe verhouding koop versus sociale huur. “In deze wijken is het percentage sociale huur 70 tot 80 procent. Maar dat is behalve door sloop ook omlaag te krijgen door de verkoop van huurwoningen, of door deze na renovatie aan te bieden in een ander segment. Er zijn meerdere wegen die naar hetzelfde doel leiden”, weet de wethouder.

Van Kleef noemt als voorbeeld van een flexibele opstelling de aanpak in de wijk Ondiep. Daar is de verhouding 30 procent sociale huur en 70 procent koop in de nieuwbouw iets bijgesteld ten gunste van huur. “Die 30-70 is niet heilig”, vindt ze. “Er mag ook weleens 50-50 uitkomen.”

De vernieuwingsoperatie wordt uitgevoerd in de wijken Ondiep, Overvecht, Zuilen, Kanaleneiland en Hoograven. “Voor ons staat voorop dat we de mensen met de laagste inkomens kunnen blijven huisvesten in Utrecht. Maar wel in gemengde wijken”, vat ze het hoofddoel van de herstructurering samen.

Reageer op dit artikel