nieuws

Herontwikkeling Shell-terrein: wonen, werken en veel vertier

bouwbreed

amsterdam – Wonen in het groen. Dat wordt het kenmerk van de eerste woongebouwen op het voormalige Shell-terrein. ING Real Estate en Ymere hebben zes architecten, onder wie Jo Coenen en de Portugees Alvaro Siza geselecteerd voor het ontwerpen van de eerste on-Amsterdamse residenties op de prestigieuze Noordelijke IJ-oever.

Het Shell-terrein pal achter het Centraal Station wordt door ING Real Estate over een periode van tien jaar ingericht voor wonen, werken en vertier. Er is plek gevonden voor 70.000 vierkante meter kantoren en bedrijven, 60.000 vierkante meter voorzieningen en 2200 woningen, waarvan 20 procent in de sociale huursector.

“Het Shell-terrein wordt heel anders dan Amsterdam gewend is”, verklaart Noordwaarts-projectmanager W. van Leuven. Het gebied krijgt allereerst een voor iedereen toegankelijke oever met in het midden een groot glooiend park. Daar ook krijgt het Filmmuseum een nieuw onderkomen. Wonen en werken wordt aan weerszijden van het park geconcentreerd: in een dichtbebouwde strip achter de huidige Shell-toren en in een groene �campus� aan de westzijde. “Voor de campus spreken we over residentieel wonen in een groene omgeving. Er komen zo�n vijftien woongebouwen zoals we die in Amsterdam niet kennen: tachtig tot honderd woningen per blok. Zonder verschil tussen voor- en achterzijde. De gebouwen tellen maximaal negen bouwlagen en bieden een grote variatie aan woningtypes. De architecten hebben de nadrukkelijk de opdracht gekregen veel buitenruimte te maken. Alle bewoners moeten de beschikking krijgen over royale balkons, dakterrassen of daktuinen.”

Woongebouwen

De woongebouwen worden afgewisseld met kantoorgebouwen en onderwijsvoorzieningen. Voor de negen gebouwen die als eerste worden gerealiseerd, heeft ING Real Estate in overleg met het gemeentelijk Projectbureau Noordwaarts, Vesteda (de toekomstige aanbieder van dure huurwoningen) en de Amsterdamse woningcorporatie Ymere de architecten geselecteerd. De eerste 550 woningen worden ontworpen door Siza, Coenen, Guus Baneke, Francine Houben, Jeroen Geurst en de Engelse architect Tony Fretton. Drie woongebouwen verrijzen direct aan het IJ. Zij worden ontworpen door Coenen, Baneke en Siza.

Van Leuven verwacht dat de woningbouw over twee jaar kan beginnen. “Daarna ontwikkelen we tegen de klok in de rest van het gebied. Na de eerste fase van de campus volgt de zogeheten strip. De beeldbepalende toren Overhoek handhaven we als kantoorgebouw. Verder blijft het aangrenzende Groot Laboratorium gewoon staan.”

Daarachter is een dichte bebouwing bedacht met veel horeca, culturele voorzieningen, kantoren, bedrijven, en woningen. De plannen voorzien onder meer in vijf torens voor wonen of werken van maximaal 110 meter hoogte. Van Leuven: “De torens worden zo geplaatst dat ze vanuit de historische binnenstad nauwelijks te zien zijn. Maar de toekomstige bewoners kunnen wel rekenen op een geweldig uitzicht op Amsterdam.”

Het parkeren wordt goeddeels ondergronds opgelost. Er komen driehonderd parkeerplekken voor bezoekers, maar de rest van de auto�s verdwijnt onder de grond. “We creëren enige duizenden parkeerplekken in garages. Onder de campus in één laag, onder het park bouwen we een grote garage in twee lagen.”

Voor de parkeervoorziening wordt het maaiveld van de campus als het ware opgetild. “We plaatsen de parkeergarages op het huidige maaiveld. De tussenruimte vullen we met aarde. En daar bovenop bouwen we de woningen. Daarmee kunnen we belangrijke besparingen realiseren. Verdiept bouwen is duur. Bovendien zouden we een enorme berg grond moeten afvoeren”, aldus Van Leuven.

�Heel anders dan Amsterdam gewend is�

Reageer op dit artikel