nieuws

Heijmans rekent op 18 procent winstgroei

bouwbreed

rosmalen – Heijmans verwacht dit jaar een winst van 85 miljoen euro. Het nettoresultaat van de Rosmalense aannemer komt daarmee 18 procent hoger uit dan vorig jaar.

De directie van Heijmans dankt de gunstige vooruitzichten aan een goed gevulde orderportefeuille. Eind april had de aannemer voor een bedrag van 2,8 miljard euro opdrachten op de plank liggen. Hiermee heeft Heijmans voldoende werk in kas om de eigen omzetprognose te realiseren die overeenkomt met de omvang van orderportefeuille.

Het aantal woningen dat Heijmans dit jaar oplevert groeit in vergelijking met 2004 naar verwachting met 5 tot 10 procent. De markt blijft goed door een onverminderd hoge vraag naar nieuwe woningen en de daarmee gepaard gaande hoge verkoopprijzen.

Het grootste deel van Heijmans� woningproductie, zo�n 60 procent, wordt gerealiseerd op eigen grond. De rest van de woningproductie wordt door Heijmans op basis van prijsvragen neergezet. Op die manier heeft Heijmans de eerste maanden van dit jaar 1300 woningen binnen weten te halen.

Belangrijke groeimarkt voor Heijmans is de zorgsector. Daarnaast krijgt de aannemer steeds meer werk van onderwijsinstellingen. Heijmans schat het aandeel van deze non-profitsectoren in de orderportefeuille op een kwart.

Naast de budgetsector verwacht Heijmans veel van privaat gefinancierde initiatieven (pfi). Eén van de grootste projecten op dit gebied is de renovatie van het gebouw van het ministerie van Financiën. Het consortium waar Heijmans deel van uit maakt en dat meedingt naar deze opdrachten is met twee andere gegadigden tot de laatste ronde doorgedrongen.

Kantorenmarkt

Ronduit slecht gaat het op de kantorenmarkt. Onverkochte en niet verhuurde panden hebben Heijmans ertoe gebracht om in 2004 een voorziening te treffen van 8 miljoen euro. De reservering is ten laste gebracht van de winst van vorig jaar en moet de schade dekken van dit én volgend jaar.

In de wegenbouw zet Heijmans zijn kaarten op de private financiering van de Nederlandse infrastructuur. De onderneming acht de markt hiervoor zo interessant, dat alle activiteiten op dit gebeid in een apart bedrijfsonderdeel worden ondergebracht.

De prijzen in de wegenbouwsector hebben volgens Heijmans hun dieptepunt bereikt. De lichte stijging van het volume kan er echter niet voor zorgen dat de marges laag blijven.

Reageer op dit artikel