nieuws

Groen komt steeds meer in de verdrukking

bouwbreed

den haag – Voor de aanleg van openbaar groen wordt te weinig ruimte gereserveerd. De balans tussen rood en groen is flink verstoord.

Dit stelt de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) in het vrijdag uitgebrachte advies �Recht op groen�.

De stedeling krijgt ook de komende decennia niet de groene leefomgeving die hij wil, stelt de RLG. Binnen vijf jaar worden in het stedelijk gebied 350.000 huizen gebouwd, maar de aanleg van parken, singels, groene bermen of trapveldjes wordt volgens de raad minder voortvarend opgepakt.

Groen draagt meer bij aan leefbaarheid, gezondheid en economische ontwikkeling dan veel mensen denken, stelt de RLG. Rijk, gemeenten, provincies en marktpartijen moeten bij de inrichting van de ruimte “hun eigen korte-termijnbelang” dan ook inruilen voor het maatschappelijk belang: een groene leefomgeving, adviseert de raad.

In de Nota ruimte geeft het Rijk aan welk oppervlak aan groen nodig is, maar dit wordt lang niet gerealiseerd, stelt de raad. De aanleg van recreatief groen buiten de stad is volledig gestagneerd. De werkelijke behoefte aan groen wordt ook nog eens onderschat, want met vergrijzing en het belang van een groene leefomgeving voor de gezondheid en economie is geen rekening gehouden.

Voorlichting en onderzoek moeten het maatschappelijk rendement van groen zichtbaar maken. Voorts moeten gemeenten in hun beleid aangeven welke groene kwaliteit ze nastreven. Het Rijk moet �het recht op groen� van alle burgers handen en voeten geven en provincies kunnen een speciale gedeputeerde voor de relatie tussen stad en platteland aanstellen. Projectontwikkelaars dienen tenslotte werk te maken van een code voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Reageer op dit artikel