nieuws

Gelijkwaardige partners in pps Winterswijk Regio Stad Overheid en projectontwikkelaars komende tien jaar met elkaar verbonden

bouwbreed Premium

winterswijk – In de komende tien jaar zal het publiek-privaat samenwerkingsverband Winterswijk Regio Stad (WRS) het stedenbouwkundige beeld bepalen van Winterswijk. De organisatie ontwikkelt de terreinen voor twaalf bouwlocaties.

Volgens directeur M. Hack is het tamelijk uniek dat elke deelnemer voor een kwart aandeelhouder is en besluitvorming over de gebiedsexploitatie unaniem geschiedt. Gebiedsontwikkeling via pps is een nieuwe werkwijze in Winterswijk; de partijen zijn nu een half jaar bezig.

Deelnemers aan het pps-verband zijn: de gemeente, Rabo Vastgoed, woningcorporatie De Woonplaats en een clustering van vier lokale aannemers/projectontwikkelaars WBC, WAM en van Duren, Bussman en de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij van Dura Vermeer die ondergebracht zijn in de combinatie OBW.

De organisatie verwerft de komende jaren gronden (eventueel met bestaande opstallen) en maakt deze terreinen bouwrijp. Vervolgens kan een van de partners uit het pps-verband het terrein van de organisatie kopen en zelf de opstallen laten bouwen.

De opdrachtgever kan zelf een architect en aannemer selecteren dan wel het project openbaar aanbesteden. Welke aanbestedingen daar uitrollen is nu nog niet bekend. “Deze pps is niet bedoeld om opstallen te ontwikkelen”, benadrukt directeur Hack. “Wanneer de terreinen zijn verkocht, heeft de pps geen invloed meer op de verdere ontwikkeling”.

Planvorming

De pps-organisatie is in januari 2005 opgericht, omdat een aantal verloederde centrumlocaties niet werden aangepakt. Projectontwikkelaars boden tegen elkaar op en overspoelden de gemeente met plannen, terwijl de planvorming bij de gemeente verder bleef steken. Een uitgebreid woonmarktonderzoek toont aan dat het aanbod en vraag van woningen uit evenwicht is en dat starters massaal Winterswijk verlaten.

De pps moet er mede voor zorgen dat de woningmarkt herstelt, doelgroepgerichter wordt gebouwd en nieuwe woonvormen tot stand komen. Dankzij een bundeling van kennis en expertise van een overheid, woningcorporatie, Rabo Vastgoed en lokale aannemers/ projectontwikkelaars hoopt Hack deze doelstellingen te halen.

Volgens een Masterplan worden de komende tien jaar 550 woningen, 44.000 vierkante meter commerciële ruimte en 17.000 vierkante meter sociaal-culturele en maatschappelijke voorzieningen ontwikkeld. De pps investeert de komende tien jaar 32 miljoen euro voor het verwerven van gronden en bouwrijp maken.

Alle deelnemers in de pps hebben elk een aandeel van één miljoen euro ingelegd. Een (groot) deel van de investering wordt uiteraard extern gefinancierd. De hoogte daarvan is afhankelijk van het verloop van het project.

Vrij zeldzaam van deze pps is volgens Hack dat elke deelnemer een gelijke inleg betaalt en dat een ieder evenredig verantwoordelijk is voor de risico�s. Onder deze voorwaarde dat de gemeente nooit meer risico loopt dan haar inleg, namelijk één miljoen euro.

“Moet er bijvoorbeeld een bodemsanering van enkele miljoenen worden uitgevoerd, leg ik de kosten eerst neer bij de vervuiler cq eigenaar. Bovendien kunnen we eventueel nog putten uit bodemsaneringsfondsen. Uitdrukkelijke afspraak is dat OBW, de Woonplaats en Rabo Vastgoed opdraaien voor financiële risico�s die de één miljoen euro overstijgen”, legt Hack uit.

De pps-organisatie staat voor de uitdaging om de gehele operatie budgettair-neutraal met liefst een kleine winst uit te voeren. Dat is mede mogelijk omdat de gemeente en de Woonplaats grondposities hebben; het merendeel van de gronden moet echter nog worden verworven. Hack heeft de exploitatieopzet voor de twaalf gebieden grotendeels in kaart en dat ziet er voor het ene gebied negatief en voor het andere positief uit.

Overigens is het voor een externe projectontwikkelaar niet zonder meer mogelijk om grond te kopen van de pps. “Als een van de vier partners de grond niet uitneemt, kan een andere projectontwikkelaar de grond kopen, mits hij deel gaat uitmaken van de pps en alle lusten en lasten deelt”, verklaart Hack.

Iedere partij is evenredig verantwoordelijk voor de risico�s

Reageer op dit artikel