nieuws

Geen woningbouw in Leidsche Rijn Park

bouwbreed

utrecht – De Utrechtse Commissie Stedelijke Ontwikkeling heeft zich in meerderheid uitgesproken tegen de plannen van het college, om aanvullende woningbouw toe te staan binnen de parkgrenzen van het toekomstige Leidsche Rijn Park.

Dit betekent dat er niet gebouwd mag worden aan de Enghwetering bij Vleuten. Het college loopt hiermee zo�n 20 miljoen euro mis aan inkomsten.

Uitgangspunt van de commissie is dat in elk geval fase 1 doorgaat en dat fase 2, de invulling van het hart van het park, in de koelkast wordt gezet. De commissie wil het verlies compenseren door 11 miljoen te reserveren uit winst op bestaande bouwplannen in heel Leidsche Rijn. De rest van het bedrag moet het college op andere wijze zien terug te verdienen. “Het moet opnieuw zijn huiswerk doen”, aldus PvdA-commissielid C. Huijsman.

Park Leidsche Rijn zou met 310 hectare het grootste stadspark van Nederland worden. Er lijkt echter steeds minder van over te blijven. De ambitieuze plannen zouden worden gefinancierd uit de opbrengsten van woningbouw in Leidsche Rijn. Kosten: ruim 180 miljoen euro. Maar na samenvoeging van de gemeenten Vleuten-De Meern en Utrecht in 2001, bleek er maar 60 miljoen euro te zijn begroot. Om in elk geval de eerste fase van parkaanleg te kunnen bekostigen, besloot de gemeenteraad begin 2004 30 hectare grond binnen en langs de parkgrenzen op te offeren voor aanvullende woningbouw. Aangewezen werden de Enghwetering bij Vleuten en de Burgemeester Middelweerdweg bij De Meern. Verwachte opbrengst: 58 miljoen euro.

Wethouder W. Lenting van Leidsche Rijn liet daarop voorstudies verrichten door drie ontwerpbureaus: Mecanoo, Faro en West8. Voorwaarden bij onderzoek was �parksparend en camouflerend�. Huizen mogen dan nauwelijks te zien zijn en veel openbare ruimte moet groen blijven. Tegelijkertijd moet dit alles wel de benodigde opbrengsten opleveren. Dit bleek al gauw onuitvoerbaar. Alleen het voorstel van West8, ontwerpbureau voor het totale park, levert voldoende geld op, mits alle 30 hectare wordt uitgegeven in de vorm van vrije kavels.

Tegenoffensief

In maart besloot Lenting plotseling op eigen houtje de aangewezen grond duur te willen verkopen, met de uitgifte van grote, vrije kavels, zonder overleg en zonder eerst gezamenlijke conclusies te trekken. Bewoners stelden direct een tegenoffensief in en lieten adviesbureau OTB uit Delft de plannen van Lenting doorrekenen. Dat concludeerde dat de financiële informatie over het park allesbehalve transparant verloopt, goede besluitvorming onmogelijk is door het ontbreken van strategische keuzes en met het voorstel – 188 woningen op kavels van bijna 900 vierkante meter – de geplande opbrengst niet zal worden gehaald worden. Makelaars in de omgeving ondersteunen de resultaten.

De oplossing moet volgens P. Jansen, fractievoorzitter van de Socialistische Partij, worden gevonden in een soberder aankleding van het park. “Het is uitermate slecht dat Leidsche Rijn wordt volgebouwd om het park te kunnen bekostigen.”

Reageer op dit artikel