nieuws

Gedeputeerde Staten zetten verdieping Westerschelde door

bouwbreed

den haag – Gedeputeerde Staten van Zeeland geven groen licht voor een verdere ontwikkeling van de plannen voor de verdieping van de Westerschelde. Ook de omstreden plannen voor de ontpoldering van 600 hectare (landbouw)grond worden verder uitgewerkt.

Gedeputeerde Staten hebben besloten het stokje van het kabinet over te nemen voor de voorbereiding op de grote baggerklus in de Schelde, nodig om de haven van Antwerpen toegankelijk te houden. Onderdeel van de verdiepingsplan is natuurcompensatie in de vorm van ontpoldering van 600 hectare. Minister Veerman (landbouw) heeft al bepaald dat in elk geval de Hertogin Hedwigepolder 300 hectare nieuwe natuur wordt. Gedeputeerde Staten gaan op zoek naar andere plekken voor de resterende 300 hectare nieuwe natuur.

De ontpolderingsplannen stuiten op veel protesten in Zeeland. Het is ook nog maar de vraag of Provinciale Staten over een paar weken akkoord kunnen gaan met de voorstellen van Gedeputeerde Staten.

GS wil de ontpoldering doorzetten, maar stellen wel als voorwaarde dat minister Veerman aantoont dat de natuurcompensatie noodzakelijk is om toestemming van Brussel te krijgen voor de nieuwe verdieping van de Westerschelde.

Ontsluiting

GS vinden het belangrijk om mee te werken aan de baggerplannen voor de Westerschelde omdat de provincie daardoor 100 miljoen van het Rijk tegemoet kan zien voor verbetering van de ontsluiting van de Westerscheldetunnel.

De Kamer heeft zich jaren geleden al in een motie uitgesproken tegen de ontpoldering in Zeeland. In het najaar bespreekt de Kamer de verdieping van de Westerschelde.

Reageer op dit artikel