nieuws

Fikse stijging kosten nieuwbouw door strenge energienorm

bouwbreed

den haag – De kosten van nieuwe woningen gaan flink omhoog als de energieprestatiecoëfficiënt (epc) wordt aangescherpt. De energiebesparing die de epc-verlaging oplevert, is daarentegen zeer gering. De nieuwe regeling schiet daarmee haar doel volledig voorbij.

Dat stellen Neprom en NVB in een gezamenlijke brandbrief aan de Tweede Kamer over de in hun ogen “zeer ongewenste” aanscherping van de energienorm waardoor nieuwbouwwoningen standaard extra energiebesparende voorzieningen moeten krijgen. De Tweede Kamer spreekt vandaag met minister Dekker (VROM) over het plan om met ingang van 1 januari volgend jaar de epc te verlagen van 1 naar 0,8. Dekker heeft daarvoor een DHV-rapport naar de Kamer gestuurd dat juist concludeert dat aan de epc-verlaging geen grote nadelen kleven.

Volgens het DHV-rapport, dat in opdracht van VROM is gemaakt, worden de kosten voor de extra energiebesparende maatregelen “volledig” terugverdiend door de besparing op energiekosten. In tegenstelling tot DHV, die ervan uitgaat dat projectontwikkelaars de extra kosten voor de noodzakelijke aanvullende maatregelen doorberekenen in de prijs van de woningen, vinden Neprom en NVB dat een epc-verlaging wel degelijk grote nadelige gevolgen heeft. De verenigingen van ontwikkelaars en bouwende ontwikkelaars schatten dat de kosten voor een gemiddelde nieuwbouwwoning met duizenden euro�s omhoog gaat als gevolg van extra maatregelen.

Volgens Neprom en NVB is DHV uitgegaan van een referentiewoning die niet overeenkomt met de huidige woningbouwpraktijk. Daardoor pakt het beeld veel te gunstig uit. Zo is DHV bij zijn berekeningen uitgegaan van een woning die is uitgerust met een gebalanceerd ventilatiesysteem, terwijl vandaag de dag de meeste woningen nog steeds een eenvoudige mechanische uitvoering hebben. “Als de nieuwbouwwoning met mechanische afzuiging als referentiewoning was gekozen, waren de kosten om op een epc van 0,8 te komen aanzienlijk hoger uitgekomen”, aldus Neprom en NVB.

Gezondheidsrisico�s

De ontwikkelaars zijn het ook niet eens met de manier waarop DHV de gezondheidsrisico�s van nieuwe energiebesparende maatregelen inschat. In het DHV-rapport wordt geconcludeerd dat de epc-aanscherping geen nieuwe risico�s voor de volksgezondheid tot gevolg zal hebben. De ontwikkelaars wijzen er op hun beurt op dat het gebruik van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning een techniek is die tot veel gezondheidsklachten leidt.

In de brandbrief pleiten de ontwikkelaars ervoor af te zien van de epc-verlaging en in te zetten op maatregelen in de bestaande woningvoorraad, zoals HR-ketels, vloerisolatie en dubbelglas. Dat is veel effectiever aldus de twee verenigingen, die er en passant op wijzen dat ook nog het nodige gedaan kan worden aan gedragsverandering bij de mensen. “Gemiddeld 12 seconden per dag minder douchen levert net zo veel op als een epc-verlaging naar 0,8.”

Reageer op dit artikel