nieuws

Elektronische snelweg EU in ontwikkeling Half september 2004 had de Europese Commissie een consultatie aangekondigd over het elektronisch aanbesteden. De in het voorjaar van 2004 goedgekeurde richtlijnen betreffende overheidsopdrachten maken het voor het

bouwbreed

De Europese Commissie heeft recentelijk ook een nieuwe website geopend. Het is de bedoeling met deze website het goede gebruik van de �elektronische overheid� te bevorderen. De site is genaamd: Good Practise Framework on E-Government. Met deze site wil de Europese Commissie de implementatie van de elektronische overheid bevorderen. Zoals de naam al aangeeft zal […]

De Europese Commissie heeft recentelijk ook een nieuwe website geopend. Het is de bedoeling met deze website het goede gebruik van de �elektronische overheid� te bevorderen. De site is genaamd: Good Practise Framework on E-Government. Met deze site wil de Europese Commissie de implementatie van de elektronische overheid bevorderen. Zoals de naam al aangeeft zal de nadruk komen te liggen op het verzamelen en uitwisselen van goede voorbeelden (�best practices�). De site zal snel worden uitgebreid.

Op de huidige site kunt u informatie vinden over het netwerk maar er worden ook concrete zaken beschreven. Daarbij kunt u denken uniformering van goede voorbeelden, zodat ze onderling vergelijkbaar worden. Verder aan methoden voor het onderzoeken van voorbeelden om te bezien of het een goed voorbeeld is. Ook is er informatie beschikbaar over de juridische, technische, organisatorische en financiële kant van de elektronische overheid. Daarnaast is er een database voor goede voorbeelden. De website geeft ook links naar relevante sites en er is een agenda voor evenementen. Op de site wordt een snelle groei van de informatie voorspeld. Reden van tijd tot tijd eens een kijkje te nemen.

U vindt de site op het volgende adres: http://europa.eu.int/information_society/activities/egovernment_research/index_en.htm

(alleen Engelstalig).

In Nederland ontwikkelt het gebruik van elektronische middelen zich eveneens snel. Wie zich met aanbesteden bezig houdt kent inmiddels de site www.aanbestedingskalender.nl wel. Op deze site worden centraal aankondigingen van aanbestedingen gepubliceerd, alwaar ze ook kunnen worden geraadpleegd. Gebleken is dat deze site goed is aangeslagen. Recentelijk werd aangekondigd dat TenderNed na de zomer van dit jaar operationeel zal zijn. Deze geheel nieuwe site profileert zich als de Nederlandse elektronische aanbestedingssite. De site wil opdrachtgevers en opdrachtnemers ondersteunen bij het uitvoeren van aanbestedingsprocedures.

TenderNed bestaat volgens informatie van de site uit de volgende modulen:

�-centrale database met bedrijfsgegevens van opdrachtnemers

�-Module voor de opdrachtgever voor het voorbereiden en uitvoeren van een aanbesteding

�-Publieke informatie over alle lopende aanbestedingen en aanbestedingsreglementen

�-Module voor de opdrachtnemers om elektronisch mee te doen met een aanbesteding via een aanmelding en/of een inschrijving.

Uit het overzicht van de functionaliteit van TenderNed komt een goed gestructureerd beeld naar voren. Het gaat mogelijk worden de gehele aanbestedingsprocedure via de elektronische weg te ondersteunen, hetgeen tot lagere lasten leidt voor alle partijen. Het is de bedoeling de Aanbestedingskalender in TenderNed op te laten gaan. Zie www.tenderned.nl voor meer informatie.

Reageer op dit artikel