nieuws

Eigen Initiatief als luchtverschaffer Randstad

bouwbreed

bunnik – De aanleg van de A3 ontpopt zich als een opmerkelijke luchtverschaffer voor de Randstad. De snelweg kan de vervoerscapaciteit uit de gevarenzone halen en het slot afhalen van door fijn stof bedreigde bouwvergunningen.

“Het Eigen Initiatief (EI) is een vierstappenplan dat rekening houdt met bestaande beslissingstrajecten zoals het spelregelkader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport”, aldus De Vries. “Pas als alle vier fasen goed uitgewerkt zijn, heb je een voldragen EI”.

Grondslag van ieder Eigen Initiatief is het aangeven van een oplossingsrichting. De volgende stappen zijn het uitwerken van alternatieven, het maken van een keuze en uiteindelijk de toetsing van de haalbaarheid. Het instrument EI kan uitstekend toegepast worden in andere sectoren dan louter de bouwnijverheid.

“De Eigen Initiatieven moeten beoordeeld worden door deskundige commissies. Heb je een spoorproject? Zet daar dan railmensen in. Komen uitlaatgassen aan de orde dan kies je wellicht voor mensen van milieu-instituut RIVM”.

De Vries zou graag zien dat de overheden het initiatief nemen tot de oprichting van diverse commissies ter beoordeling van Eigen Initiatieven, op het niveau van Rijk, provincies en gemeenten. Taak van de EI-commissies is te fungeren als brievenbus en scherprechter bij het scheiden van kaf en koren. “Ik kan me niet voorstellen dat de commissies jaarlijks tientallen initiatieven te verwerken krijgen. Hoewel, wat zou daar eigenlijk mis mee zijn? Laten we maar gewoon beginnen. Als de plannen goed zijn, heeft de maatschappij daar baat bij. De overheid krijgt dan op een goedkope wijze kant en klare oplossingen uit de markt”.

Als de EI-commissies ingediende plannen naar de prullenbak verwijzen, is dat de pech van de initiatiefnemers. Gelukzoekers van onvoldoende kwaliteit jagen zichzelf op kosten. Wordt de studie zinvol geacht, dan vindt De Vries een honorering ter hoogte van vijftig procent van de EI-kosten alleszins redelijk.

Bij daadwerkelijke uitvoering van een hard EI ziet de BAM-bestuurder graag ook de andere helft overgemaakt. De initiatiefnemer heeft immers geen enkele garantie dat hij zijn plan ook zelf ten uitvoer mag brengen.

Verdiepte aanleg van de A3 uit respect voor het cultureel-historische erfgoed van de beschermde molenviergang Aarlanderveen.

Reageer op dit artikel