nieuws

Een op de vijf directeuren heeft mental coach

bouwbreed

hoofddorp – Twintig procent van de Nederlandse directeuren maakt regelmatig gebruik van de diensten van een mental coach, zo blijkt uit onderzoek dat KPMG uitvoerde in opdracht van het Nederlands Centrum voor Directeuren en Commissarissen (NCD). Of hetzelfde percentage ook voor bouwdirecteuren geldt is onduidelijk, al zien de onderzoekers over de hele breedte een opgaande lijn.

Het NCD wilde met het onderzoek “het DNA van de Nederlandse directeur blootleggen”. In totaal werden drieduizend directeuren aangeschreven en hen werd een breed scala aan vragen voorgelegd. “Mede omdat we wilden weten of de werkelijkheid wel strookt met het toch wat negatieve imago dat aan directeuren kleeft,” vertelt NCD-voorzitter W. Hollander.

Voornaamste bevinding volgens hem is dat het beeld van de graaiende bestuursvoorzitter drastisch herzien dient te worden. “De meeste directeuren zijn toch meer de hardwerkende buurman of -vrouw.” Hollander staaft dat met het gegeven dat 86 procent van de directeuren die de vragenlijst invulde tussen de 65 duizend en de 260 duizend euro per jaar verdient. Driekwart van hen heeft een prestatiegerelateerde bonus die tussen de 10 en de 40 procent van hun inkomen bedraagt. Voor dat geld werken de meesten tussen de 50 en de 60 uur per week.

Regelgeving

De meeste directeuren hebben geen al te hoge pet op van de politiek. “Daar word je niet blij van,” zegt Hollander. “Zeker het huidige kabinet zou meer oog voor ons moeten hebben. Er is nogal wat regelgeving over onze leden uitgestort.” Een schamele 4 procent is zelf politiek actief, de helft van hen op lokaal niveau. De helft van de bestuurders vindt bovendien dat de media een verkeerd beeld van hen schetst.

Op het vlak van gezondheid zijn de meeste directeuren niet erg tevreden. 60 Procent zegt meer op de gezondheid te willen gaan letten, ruim de helft daarvan geeft aan dat dat is om klachten – vooral stress en vermoeidheid – te verminderen. Hollander denkt overigens dat het een ijdel streven zal blijken. Zes op de tien topmannen zegt te weinig aan sport en hobby�s te kunnen doen, maar 70 procent geeft toe voldoende vakantie te hebben.

Hollander vindt het verder opvallend dat 20 procent van de bestuurders een mental coach heeft. “Dat kan professioneel zijn, in de vorm van een psycholoog, maar vaker zijn het familieleden of goede vrienden. Er is blijkbaar behoefte aan reflectie. Directeuren voelen steeds meer druk. Doordat de politiek steeds meer op hun bordje legt, omdat het thuisfront veeleisender is geworden en niet in de laatste plaats omdat aandeelhouders resultaat verwachten. Ik verwacht dan ook dat het percentage in de komende jaren zal oplopen.”

Reageer op dit artikel