nieuws

Direct hergebruik baggerslib door ontwateren op locatie

bouwbreed

hedel – Het verontreinigde baggerslib uit de Benschopperwetering wordt direct in een continu proces ontwatert tot categorie 1-grond die direct wordt gebruik voor het dempen van een sloot.

Om de bijzonderheid van deze werkwijze aan te geven laat W. Tiemissen van Kurstjens BV uit Hedel weten zeker te weten dat in Nederland geen enkel ander werk op deze manier wordt uitgevoerd.

Het werk is verkregen op de openbare markt. Het gaat om het uitdiepen van de Benschopperwetering voor het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in Houten. Het gaat om verwijderen van zo�n 25.000 kubieke meter met een waterbodem die volgens de normen met pak�s is valt onder verontreinigde grond van klasse 3 en 4. Normalerwijs moet de grond na het baggeren worden afgevoerd naar een stort. Dat kost veel geld en levert door het transport de nodige hinder op. Het is volgens Tiemissen dan ook veel beter de baggerspecie ter plaatse te ontwateren. Daardoor ontstaat voor 95 procent categorie 1-grond die direct op het werk is in te zetten voor het dempen van een sloot.

Het ontwateren gebeurt continu. Het slib wordt gebaggerd met behulp van een cutterzuiger. Die perst het via een leiding naar de plaats waar wordt ontwaterd. Uiteraard worden eerst de grove delen uit de specie gezeefd. Vervolgens wordt het zand eruit afgescheiden. Ten slotte wordt de baggerspecie tot een steekvaste grond ontwaterd.

De verwerkingsinstallatie staat in het weiland vlak bij de te dempen sloot. De steekvaste grond komt via een transportband in een tussendepot, van waaruit het naar de te dempen sloot gaat.

Reageer op dit artikel