nieuws

Dekker optimistisch over probleemwijken Belangrijke afspraken in 53 aandachtswijken

bouwbreed Premium

den haag – Minister Dekker (VROM) is ronduit optimistisch over de aanpak van oude wijken in de grote steden. Volgens haar zijn de vooruitzichten voor 53 probleemwijken gunstig en mag de politiek haar medio 2007 afrekenen op concreet behaalde resultaten.

De minister verlegt de focus van papieren afspraken naar daadwerkelijke uitvoering, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Ze heeft het afgelopen jaar prestatieafspraken gemaakt met gemeenten en corporaties over de aanpak van 53 van de 56 probleemwijken. Bij vijftien daarvan is de herstructurering in volle gang. In nog dertig andere wijken komt het verhuisproces op gang met sloop- en nieuwbouwprojecten. In deze gebieden zullen de eerste woningen voor 1 januari 2007 worden opgeleverd. Voor de resterende acht gebieden duurt het nog iets langer voordat de eerste nieuwe huizen klaar zijn. In drie wijken, namelijk Overvecht (Utrecht), De Kruiskamp en Randenbroek (beide Amersfoort) denkt Dekker pas komend jaar prestatieafspraken te kunnen maken.

De minister verwacht betere resultaten van de herstructerering nu zij per wijk afspraken heeft gemaakt over de te halen doelen. Er is de afgelopen jaren veel kritiek geweest op de herstructurering, omdat maar weinig zichtbare resultaten werden geboekt en afspraken vooral vrijblijvend waren. Dekker is blij met de “erkenning van de sense of urgency” en heeft vooral lof voor het lokale bestuur. Zij bespeurt optimisme bij werkbezoeken en is ervan overtuigd dat de negatieve spiraal is doorbroken.

Het Rijk steekt miljarden in de stedelijke vernieuwing. Daarnaast heeft VROM een pot van 90 miljoen euro beschikbaar voor het oplossen van knelpunten tijdens de uitvoering.

Corporaties die in geldproblemen dreigen te komen door de plannen, mogen bij Dekker aankloppen. Zij belooft eventueel te gaan leuren bij rijke corporaties. Tot nu toe heeft alleen Lelystad aangegeven dat de ambities verder reiken dan de beschikbare middelen. In totaal zijn bijna een half miljoen huizen betrokken bij het herstructureringsproces. Bijna driekwart daarvan betreft huurwoningen. Het is de ambitie van Dekker meer koopwoningen te realiseren en midden- en hogere inkomensgroepen (weer) aan de stad te binden. Een betere leefomgeving en goede huisvesting van mensen met een laag inkomen horen overigens ook nog steeds tot de doelstellingen. Toch zal het resultaat zijn dat het totaal aantal huurwoningen in de 53 wijken daalt van de huidige 356.000 naar 313.000 in 2009.

In totaal worden 60.000 huizen gesloopt en 81.000 huizen teruggebouwd. Slechts 20 procent daarvan zal in de categorie goedkoop vallen.

Getekende prestatieafspraken 53 wijken

Nog ongetekend3 wijken

Totaal aantal betrokken woningen 495.000

waarvan koopwoningen28 procent

waarvan huurwoningen72 procent

Aantal te slopen woningen60.000

Aantal nieuwbouwwoningen81.000

Toename woningvoorraad21.000

waarvan huur30 procent

waarvan koop70 procent

goedkope prijsklasse20 procent

grondgebonden50 procent

Grootschalige renovatie28.000

Verkoop huurwoningen8200

Reageer op dit artikel