nieuws

Debat over nieuwe Aanbestedingswet

bouwbreed Premium

den haag – Wat moet er in de nieuwe Aanbestedingswet komen te staan? En hoe moeten grote opdrachtgevers als de rijksoverheid zich voortaan opstellen in het aanbestedingsproces? Krijgen contracten gebaseerd op publiek-private samenwerking voortaan de voorkeur? Zo ja, in welke vorm en voor wat voor soort projecten dan?

Op deze en vele andere vragen wil het congres �Het nieuwe aanbesteden� antwoorden geven. Antwoorden die een begin van een nieuwe visie zouden moeten formuleren op aanbestedingen in de bouw. Een visie waar de politiek en het ministerie van Economische Zaken, dat de nieuwe wet in voorbereiding heeft, niet omheen kunnen.

Het congres, op 6 oktober in Sociëteit De Witte in Den Haag, wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK), en is bedoeld voor al diegenen die betrokken zijn bij de bouw in de breedste zin van het woord. Niet alleen voor architecten, aannemers, projectontwikkelaars en opdrachtgevers, maar ook voor investeerders, (juridische) adviseurs, beheerders, politici en bestuurders.

Het NVBK-congres wordt geen eenrichtingsverkeer met lange voordrachten, maar de deelnemers kunnen meediscussiëren over prikkelende stellingen die steeds een ander aspect van het nieuwe aanbesteden belichten. Hoewel de definitieve stellingen nog moeten worden bepaald, heeft de NVBK al een aantal voorbeelden bedacht:

– Besparingen van tenminste 400 miljoen euro per jaar zijn denkbaar, als bouwkostendeskundigen in een vroeg stadium van het aanbestedingenproces hun expertise mogen inbrengen.

– Innovatieve vormen van aanbesteden zoals pps-constructies leiden niet tot structureel lagere maatschappelijke kosten.

– Bouwbedrijven zien maar mondjesmaat in dat integriteit, klantgerichtheid en innovatie niet bedreigend zijn, maar juist nieuwe kansen bieden.

– Een aparte instantie voor de begeleiding van en controle op overheidscontracten (een soort Nma zoals de Regieraad voor de bouw voorstelt) is onnodig en onwenselijk omdat zo�n instantie niet met beide benen in de markt staat.

– De nieuwe wet op de aanbestedingen moet duidelijke en dwingende regels voorschrijven voor (overheids) aanbestedingen en daarbij de expertise voorschrijven van gecertificeerde kostendeskundigen; de Tweede Kamer moet zich daar sterk voor maken.

– Woningcorporaties zijn grote aanbesteders die onvoldoende gebruik maken van bouwkostendeskundigen: hun projecten zijn daardoor structureel te duur.

Onder de sprekers die de organisatie nu al bereid heeft gevonden een stelling te verdedigen zijn de oud-voorzitter van de Bouwenquêtecommissie GroenLinks Tweede-Kamerlid Marijke Vos en de voorzitter van de Regieraad Bouw Jan Hovers. Verder bij uitstek deskundigen als professor Jan Hebly en professor Hans de Jonge, respectievelijk hoogleraar in Leiden en Delft.

De overheid is vertegenwoordigd met Hans Verkerk, programmaleider aanbesteden ministerie EZ, en Peter Jägers, directeur-generaal Rijksgebouwendienst. De bouw met Guus Hoefsloot, bestuursvoorzitter Heijmans.

(Meer informatie: www.hetnieuweaanbesteden.nl)

Reageer op dit artikel