nieuws

Corporaties weer aan de subsidieketting

bouwbreed

Woningbouwcorporatie Centrada komt 150 miljoen euro tekort. De sociale huisvester uit Lelystad heeft één jaar lang vergeefs geprobeerd om het geld bij haar branchegenoten los te peuteren. Minister Dekker van Volkshuisvesting overweegt nu om een subsidie te verstrekken. Daarmee zegt zij impliciet het vertrouwen op in de corporatiesector.

AANHEF_SUB:analyse

In het voorjaar van 2004 klonk voorlichter Kessen van Centrada nog optimistisch. “Wij zijn geïnteresseerd in iedere vorm van samenwerking”, nodigde zij de sociale huisvesters van het land uit om hun collega in nood hoe dan ook te hulp te schieten. Na een jaar praten, promoten en onderhandelen zinkt de moed haar nog net niet in de schoenen. “Het is toch niet zo makkelijk als het leek”, verzucht zij.

Kessen is niet de eerste die de zuinigheid van de corporatiesector aan den lijve ondervindt. Directeur Duykers van Krispijn Wonen kampt met een tekort van 140 miljoen euro. Op zoek naar geld om de nieuwbouw- en renovatieplannen in de gelijknamige Dordrechtse wijk ook uit te voeren, meldde zij zich in de zomer van 2003 als eerste bij het toen vers opgerichte Garantiefonds Stedelijke Vernieuwing. Het fonds is destijds onder leiding van Aedes, de belangenvereniging van woningbouwcorporaties, in de markt gezet om rijke corporaties te verleiden tot investeringen in hun arme branchegenoten.

Begin dit jaar moesten de initiatiefnemers van het Garantiefonds toegeven dat er geen belangstelling is. “We zijn erg teleurgesteld”, verwoordt Duykers haar gevoelens over de mislukte poging om de tekorten met de steun van branchegenoten weg te werken. Krispijn hoopt nu voor het einde van de zomer een oplossing gevonden te hebben voor de financiële problemen.

Onderzoeken van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), de financieel toezichthouder van de branche, tonen aan dat corporaties financieel gezien geen enkel excuus hebben om de tekorten van Krispijn en Centrada niet aan te vullen. Het vermogen van de sociale huisvesters is zo hard gegroeid dat de sector een begrotingsoverschot van 15 miljard euro heeft opgelopen.

Minister Dekker van Volkshuisvesting wil de corporaties aan het werk zetten. Daar heeft zij nogal wat redenen voor. De woningproductie schommelt de laatste tijd tussen de 50.000 en 70.000 huizen per jaar, een niveau dat zo laag ligt dat het sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer in de statistieken is bijgeschreven.

Om de corporatiemiljarden in nieuwe woningen te krijgen zei Dekker de sector bij haar aantreden als minister de wacht aan. Tijdens de jaarvergadering van Aedes in het najaar van 2003 deed zij een beroep op de elf rijkste corporaties van het land om hun noodlijdende branchegenoten te helpen. Daarbij zette zij direct een stok achter de deur. Komt de sector niet over de brug, dan wil de bewindsvrouw de corporaties een heffing opleggen en zelf het geld aan de sociale huisvesters geven die het nodig hebben.

De bal ligt weer bij Dekker nu Centrada zich bij haar gemeld heeft met een niet te financieren gat in de begroting. Zij beraadt zich momenteel op nog een dringend beroep op de rijke corporaties of een subsidie. Kiest zij voor het tweede, dan mag duidelijk zijn dat de minister niet zo veel vertrouwen meer heeft in het zelfregulerende vermogen van de sector.

Maakt Dekker haar belofte waar, dan liggen de corporaties straks weer aan de ketting. Daarmee krijgt het tienjarig jubileum van de zelfstandige corporatie dat Aedes begin deze week vierde een wrang bijsmaakje.

Reageer op dit artikel