nieuws

Coenen: We raken invloed op bebouwde omgeving kwijt

bouwbreed

delft – De overheid geeft pensioenfondsen en raden van bestuur te veel invloed op de bebouwde omgeving. Dat stelt Jo Coenen, architect hoogleraar bouwkunde en voormalig rijksbouwmeester, in een interview met Delta, het tijdschrift van de TU Delft.

“Dit kabinet wijst naar de markt. Die moet het maar met de lagere overheden oplossen”, aldus Coenen. “Ik weet uit ervaring hoe moeizaam dat verloopt.” 

Coenen was tussen 2000 en 2004 rijksbouwmeester. Hij is vanaf 2001 hoogleraar aan de TU Delft en heeft sinds vorig jaar een eigen leerstoel namelijk modificatie, interventie en transformatie. Daarnaast staat hij ook nog aan het hoofd van zijn eigen architectenbureau.

Doordat de rol van de overheid vervaagt, dreigt de eenheid in de bebouwing verloren te gaan, meent Coenen. Hij verwacht dat bijvoorbeeld stations in de toekomst bestaan uit een aantal door marktpartijen ontwikkelde bouwsels. “Na veel vijven en zessen komt daar nog een glazen dak boven. Voeg daar kaartjesautomaten en nog wat andere voorzieningen aan toe en voilà, je hebt een station.”

Coenen ziet voor de academische wereld een rol weggelegd het tij te keren. Daartoe moet er meer teamgeest komen bij onderzoekers en ook is het noodzakelijk dat ze meer naar buiten treden.

Op Vinex-wijken heeft bouwmeester Coenen het niet begrepen. “Ze zijn het beste voorbeeld van hoe architecten en stedenbouwkundigen hun greep op de inrichting van Nederland hebben verloren.”

Ze hebben geen voorzieningen zoals in de binnenstad, ze lokken een geïsoleerd bestaan uit en zullen zich nooit ontwikkelen tot steden.

Voor de toekomst verwacht Coenen dan ook grote problemen. Het zal noodzakelijk zijn om via stedenbouwkundige ingrepen een beetje leven in de Vinex-wijken te krijgen. Om die reden heeft hij zich nooit gewaagd aan het ontwerpen van dit soort wijken. “Daar wil ik geen bijdrage aan leveren.”

Musicaltheater

Daarentegen is hij zeer te spreken over de samenwerking met Joop van den Ende voor wie hij het musicaltheater aan de Amsterdamse Zuidas ontwierp. Coenen prijst de musicalmagnaat als “een van de weinige mensen die vanuit zijn gevoel een nieuw stuk stad wil ontwerpen.”

�Aan Vinex-wijken wil ik geen bijdrage leveren�

Reageer op dit artikel