nieuws

Bouwbranche wil uniforme regels voor hoge gebouwen

bouwbreed

delft – Onlangs is de Stuurgroep Convenant Hoogbouw (SCH) opgericht. Aanleiding is het ontbreken van specifieke regels in het Bouwbesluit voor gebouwen hoger dan 70 meter. Een aantal praktische uitgangspunten moet zorgen voor eenheid in de bouwregels.

Het ontbreken van bouwregels heeft tot gevolg dat er grote verschillen zijn in de gemeentelijke bouw- en gebruiksvergunningen. Volgens R. Jacobs, algemeen directeur van Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling en voorzitter van de SCH, is dat een doorn in het oog van degenen die betrokken zijn bij hoogbouwprojecten. “Maar ook in relatie tot de kwaliteit van een bouwwerk en de economische haalbaarheid van hoogbouwprojecten”; aldus Jacobs. Met het oog op eenduidige regels is de stuurgroep opgericht.

NEN-consultant ir. R. Nouwen: “Het slagen van het Nationaal Convenant Hoogbouw Nederland staat of valt met een breed draagvlak. Alle partijen die bij hoogbouw zijn betrokken moeten meedoen.” Hij roept daarom iedereen op die belang heeft bij een convenant om zich te melden. Nouwen begeleidt het project namens de Business Unit Bouw van het normalisatie-instituut.

Punten die volgens de stuurgroep prioriteit moeten krijgen, zijn brandveiligheid van hoogbouwprojecten, bereikbaarheid en beschikbaarheid van het materieel van diverse hulpdiensten, lucht- en waterdichtheid van gevels bij drukverschil, constructieve veiligheid en dynamisch gedrag van hoogbouw onder windbelasting en windklimaat buiten het gebouw.

Reageer op dit artikel