nieuws

Betrek bewoners bij het stadsvernieuwingsproces

bouwbreed

dordrecht – De herstructurering van oude stadswijken moet in overleg gaan met de bewoners. “Zij zijn de sociale componenten, die leidend zijn voor de ontwikkeling van de fysieke componenten, de woningen.”

Dat meldt �Het Oud Krispijn gevoel. Een kijkje achter de schermen.� Het boek werd uitgegeven door Krispijn Wonen v.o.f., de eerste door het ministerie van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) erkende wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM). De organisatie is verantwoordelijk voor de herstructurering van de stadsvernieuwingswijk Oud Krispijn in Dordrecht. De wijkontwikkelingsmaatschappij is in 2000 opgericht door drie Dordtse woningcorporaties namelijk Progrez, Woondrecht en Interstede. De corporaties hebben hun bezit overgedaan aan de WOM. Daarmee werd deze verantwoordelijk voor de wijkvernieuwing.

Oud Krispijn dateert van voor de Tweede Wereldoorlog. Het gebied heeft vooral sociale woningbouw. Omdat veel van de huizen verouderd zijn, worden 1100 woningen vervangen. Er voor in de plaats komen ruim 500 nieuwe. De stadsvernieuwing vergt een investering van 140 miljoen euro. In 2013 moet het karwei zijn geklaard. De angst bestond dat door de sloop van de woningen veel bewoners zouden wegtrekken. Met als gevolg dat problemen naar elders zouden worden getransporteerd en ook dat de sociale samenhang uit de wijk zou verdwijnen. Om dat te voorkomen zijn de bewoners nauw betrokken bij de stadsvernieuwing.

“Bij herstructurering moet de fysieke component worden afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de huidige bewoners: de mensen met de smalle beurs, maar ook de mensen die binnen de eigen wijk wooncarrière willen maken”, aldus het boek. Dat neemt niet weg dat er pogingen worden ondernomen om mensen met hogere inkomens te lokken. “De gewenste bevolkingssamenstelling is bepalend voor de ontwikkeling van het fysieke aanbod.”

Maatregelen

Om het vertrouwen van de bewoners te winnen, zijn maatregelen genomen die op korte termijn resultaat gaven. “Om het draagvlak te vergroten moest de voorbereidingstijd niet te lang duren en moest men samen met de bewoners aan de slag”, zo meldt het boek. Concreet betekende dat onder meer het verbouwen van woningen tot een wijkkantoor, renovatie van een aantal huizen en woonwensen onderzoek onder bewoners van wie het huis gesloopt ging worden.

De resultaten waren bemoedigend, aldus mevrouw R. Duykers, tot begin dit jaar directeur van de wijkontwikkelingsmaatschappij. Ze roemt de samenwerking met de buurtbewoners. Maar ook het contact tussen de beheerders en de ontwikkelaars is heel belangrijk. “Het op elkaar afstemmen van de kennis en de werkzaamheden van de beheerders en de ontwikkelaars, levert een meerwaarde aan de informatievoorziening en vergroot tegelijkertijd het draagvlak”, aldus Duykers. “Dit alles komt de voortgang van het project ten goede.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels