nieuws

Belangenorganisaties Amerika tegen online-veilingen Nederland

bouwbreed

washington – De belangenverenigingen in de bouw hopen dat de Amerikaanse overheid niet langer gebruik zal maken van reverse auctions bij het aanbesteden van projecten.

Sinds het ontstaan van internet zijn �reverse auctions�, veilingen waarbij anonieme leveranciers bij afslag bieden op het leveren van goederen en diensten, in de VS razend populair geworden. Ook bouwbedrijven proberen materialen, diensten en apparatuur zo goedkoop mogelijk aan te schaffen via deze online veilingen.

De belangenverenigingen in de bouwwereld zijn fel tegen het gebruik van dergelijke veilingen bij de aanbesteding van bouwprojecten. Ze zijn van mening dat het leidt tot onverantwoord bieden, slechte uitvoering van projecten en het verstieren van relaties tussen opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers.

Door de Amerikaanse anti-trust wetgeving valt er niets te ondernemen tegen particuliere opdrachtgevers die een project via een reverse auction willen aanbesteden. Een coalitie bestaande uit de Associated General Contractors, de American Subcontractors Association, de Mechanical Contractors Association of America en andere belangenverenigingen hoopt echter dat een nieuwe wet het de federale overheid zal verbieden om bouwprojecten aan te besteden via reverse auctions. Op regionaal niveau wil deze coalitie dat ook de afzonderlijke staten soortgelijke maatregelen zullen nemen.

De coalitie van aannemers en onderaannemers kreeg vorig jaar een steuntje in de rug toen uit een rapport van de US Army Corps of Engineers – de overheidsinstantie die ieder jaar verantwoordelijk is voor de aanbesteding van overheidscontracten ter waarde van vele miljarden dollars – bleek dat reverse auctions de staat slechts marginale besparingen oplevert.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft echter een nieuwe wet aangenomen waarin de federale overheid juist verplicht wordt bij de inkoop van producten en commerciële diensten zoveel mogelijk gebruik te maken van online veilingen. Er bestaat nu juridische onduidelijkheid of bouwprojecten wel dan niet onder het begrip commerciële diensten vallen.

Rick Warner, de president van de American Subcontractors Association, vergelijkt het gebruik van online-veilingen met �bid shopping�, leuren dus. Bij deze in de bouwwereld verfoeide praktijk gaat een opdrachtgever met het laagste bod van een geheime inschrijving bij bouwbedrijven langs om een nog lager bod binnen te halen.

Het gevolg is dat het project wordt toegewezen aan een ondernemer die te laag heeft geboden en die daardoor alleen met het leveren van een slecht product nog iets kan verdienen aan het project. “Deze methode van bieden is absoluut ongezond voor de bouwwereld”, aldus Warner.

Grote particuliere opdrachtgevers/eigenaars zien voordelen in het gebruik van reverse auctions: de aanbesteding verloopt sneller en de prijs is lager.

Wanneer winkelketen Target een nieuwe winkel wil bouwen organiseert het zelf een online-veiling waarbij alleen (geprekwalificeerde) bouwbedrijven op uitnodiging mogen meebieden. Target geeft een startprijs waarna de veiling kan beginnen. Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat men deze methode alleen gebruikt wanneer prijs de enige belangrijke factor is in de aanbesteding. Er is ook een risico voor de opdrachtgever omdat de deelnemers aan de veiling niet direct met hun laagste bod hoeven te komen.

De Amerikaanse aannemers hebben er grote moeite mee dat hun biedprijzen bij een reverse auction niet langer geheim zijn maar open en bloot op tafel liggen. Bouwbedrijven investeren vaak grote sommen geld om een begroting te maken en een bod te doen en willen dit werk liever geheim houden.

Randal Redbowe, een topmanager van het bouwbedrijf Harmony Corp, noemde onlangs in het blad ENR de reverse auctions onethisch. Redbowe: “Het is onethisch omdat ieder goed bod van de tafel geveegd kan worden door een bouwbedrijf dat bereid is onverantwoorde risico�s te nemen.”

Ook in Nederland wordt van inschrijverskant de veiling wel gezien als een vorm van leuren. Opdrachtgevers proberen wel te voorkomen dat onverantwoord lage prijzen worden geboden. Zo bouwde de Rijksgebouwendienst (Rgd) bij de elektronische aanbesteding van binnenschilderwerk in de koepel in Breda een ondergrens in om �casino-gedrag� te voorkomen . De Rgd constateerde daarbij dat de eerste biedingen hoog lagen, in afwachting van de veiling. Vervolgens gingen de aanbiedingsprijzen omlaag gedurende de veiling. Geen van de deelnemers bereikte echter zijn zelf opgegeven ondergrens. De zes deelnemers bleken redelijk positief over het gebruik van de computer bij aanbestedingen. Voor eenvoudig goed beschreven werk wordt elektronisch aanbesteden zinvol genoemd. Voor complexe diensten daarentegen is het ongeschikt.

Reageer op dit artikel