nieuws

Bedrijfsruimte weer populair bij belegger

bouwbreed Premium

amsterdam – De markt voor bedrijfsruimte wint snel aan populariteit. Beleggers zijn op zoek naar spreiding en stappen steeds vaker al in het stadium van de vergunningverlening in het bedrijvensegment van de vastgoedmarkt. Dat stelt directeur E. Heijkoop van Jones Lang LaSalle.

Volgens de vastgoedspecialist kenmerkt de markt voor bedrijfsruimten zich als een van de eerste sectoren die profiteert van een economische opleving. Afgelopen jaar nam in Nederland de vraag naar bedrijfsruimten sterk toe. Oorzaak is vooral de wens tot meer armslag bij de logistieke dienstverleners. Een krachtige impuls komt daarbij van de toenemende export. “Doordat de gelddruk van beleggerszijde blijft bestaan, kan de markt de komende jaren op voldoende belangstelling rekenen”, voorspelt Jones Lang in zijn special Bedrijfsruimtemarkt. “Door schaarste aan beleggingsproduct op met name de kantoren- en winkelmarkt worden beleggers in toenemende mate gedwongen zich op een ander kwaliteitssegment te richten. De bedrijfsruimtemarkt zal voor een bepaalde groep beleggers een interessant alternatief zijn. Wij voorzien derhalve een structurele belangstelling voor bedrijfsruimten als beleggingscategorie”.

Heijkoop constateert dat de markt in hoge mate vertroebeld wordt door een grote leegstand van verouderd en te specifiek gebouwd bedrijfsmatig vastgoed. “Ondanks de aantrekkende vraag van de gebruikers zal het aanbod op de korte termijn eerder toe- dan afnemen. De kwaliteit van het aanbod gaat – omdat ondernemers hun verouderde panden verlaten en wat nieuws zoeken – verder achteruit”.

Kapitaallast

Ook voor Jones Lang is herontwikkeling van de uitgerangeerde hallen de meest logische optie. Ook al omdat een deel van de panden te vinden is op aantrekkelijke locaties. “Een probleem is echter dat op sommige objecten nog een behoorlijke kapitaallast rust. De afschrijvingperiode voor deze panden is nog niet geheel doorlopen zodat een aanzienlijk verlies genomen moet worden”.

Vastgoedspecialist Heijkoop zegt dat zijn klanten een breder blikveld hebben dan Nederland alleen. Recent wees hij drie bedrijven de weg naar België. De zuiderburen hebben scherp concurrerende grondprijzen en lokken met uitgebreide subsidiestelsels. “De beschikbaarheid van personeel wordt een steeds belangrijker factor in de locatiekeuze”, aldus Jones Lang. “Dunbevolkte gebieden waar omvangrijke planvorming gaande is – zoals de Tweede Maasvlakte en Moerdijkse Hoek, zullen in de toekomst te maken kunnen krijgen met personeelstekorten”. Eerder al kampten Noord-Engeland en de regio Stockholm in Zweden met dezelfde problematiek. Vorig jaar steeg de verkoop van bedrijfsruimten in Nederland met 10 procent tot 2,2 miljoen vierkante meter. Van het volume had eenderde betrekking op logistiek vastgoed.

Reageer op dit artikel