nieuws

Asbestonderzoek bij alle projecten

bouwbreed Premium

hof van twente – De gemeente Hof van Twente laat bij alle grotere nieuwbouw- en renovatieprojecten in de gemeente een verplichte asbestinventarisatie doen.

Asbestonderzoek gebeurt zowel in de bodem als gebouwen. Voor elk majeur bouwproject wordt een speciaal projectteam gevormd dat het asbestonderzoek voor zijn rekening neemt en bijzondere informatie terugkoppelt aan het college van B en W. Daarmee gaat de Hof van Twente veel verder dan wettelijk is geregeld.

Situaties zoals bij de renovatie van een winkelcentrum in Malden waar onverwachts asbestplaten in het gebouw werd aangetroffen, wil de Hof van Twente absoluut voorkomen. De Twentse gemeente kampt vanuit het verleden met enorm veel asbest in de grond en ook in gebouwen. Toen enige tijd geleden bleek dat tientallen tuinen in de nieuwbouwwijk Hogenkamp ernstig waren vervuil met asbest, nam de gemeente ingrijpende maatregelen. De commissie-Biesheuvel deed onderzoek naar de gang van zaken omtrent deze asbestaffaire. In haar evaluatie concludeert de gemeente dat een aantal adviezen van de commissie wordt opgevolgd.

Zo laat de gemeente bij elke aan- en verkoop van bouwgrond het terrein op asbest onderzoeken. Ze laat al standaard sleuven graven voordat verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd. Daarmee gaat de Hof van Twente aanzienlijk verder dan wettelijk is geregeld.

Voor aanvang van de herstructurering van vijfhonderd woningen in de wijk �t Gijmink worden alle kavels en woningen onderzocht op de aanwezigheid van asbest en zonodig verwijderd. Dit geldt ook voor andere nieuwbouw- en herstructureringsprojecten van enige omvang, zo laat verantwoordelijk wethouder M. van Beek weten.

Projectteam

Het projectteam dat bij de asbestinventarisatie wordt ingeschakeld, bestaat uit een gemeentelijk projectleider in combinatie met andere opdrachtgevers (bijvoorbeeld een woningcorporatie) en de aannemer die het asbest verwijdert. Het projectteam wordt aangestuurd door een stuurgroep waarin leden van het college van B en W zitting hebben.

De Hof van Twente heeft in de eigen gemeente tot dusver al negenhonderd bodemonderzoeken laten doen naar de aanwezigheid van asbest. Adviesbureau Tebodin werkt de resultaten van deze bemonstering in vier maanden uit.

Reageer op dit artikel