nieuws

Arbo-overtreders aan de schandpaal

bouwbreed

den haag – Bouwbedrijven die regelmatig de arbeidsomstandigheden aan hun laars lappen, moeten er serieus rekening mee houden dat hun naam straks publiek wordt gemaakt.

De Arbeidsinspectie krijgt de mogelijkheid om notoire arbo-overtreders aan de schandpaal te nagelen door de namen van deze bedrijven te openbaren. Staatssecretaris Van Hoof (sociale zaken) wil het zogenaamde �naming and shaming� eens en voor altijd wettelijk verankeren. Dat staat in een adviesaanvraag over de evaluatie van de Arbowet, die de bewindsman aan de Sociaal-Economische Raad (SER) voorlegt.

Tot dusver is de Arbeidsinspectie bij gebleken overtredingen altijd zeer terughoudend geweest met het noemen van bedrijfsnamen. Van Hoof vraagt zich af of die terughoudendheid “nog wel van deze tijd en opportuun is”. Hij voelt veel voor volledige openbaarmaking van inspectieresultaten. “Als bedrijven en instellingen van tevoren ervan op de hoogte zijn dat hun arboprestaties openbaar worden gemaakt, zal in veel gevallen sprake zijn van een betere naleving van de regelgeving”, verwacht hij. Een ander voordeel is volgens de staatssecretaris dat voor het publiek zichtbaarder wordt dat de Arbeidsinspectie overtreders fors aanpakt.

De Arbeidsinspectie, die de bouwsector tot speerpunt heeft verklaard, is zelf groot voorstander van het bekendmaken van namen van bedrijven die de arboregels stelselmatig negeren. De dienst ziet het als een extra en krachtig wapen in de strijd tegen de hardnekkige overtreders.

De SER daarentegen heeft zijn twijfels. De raad vindt in elk geval dat “uiterste terughoudendheid” moet worden betracht bij gebruikmaking van het instrument.

Alleen bij ondernemingen “die een potje maken van de arbeidsomstandigheden, bewust economische belangen laten prevaleren boven de gezondheidskundige belangen van de werknemers of in geval van herhaalde ernstige overtredingen van voorschriften zou openbaarmaking mogelijk in de rede kunnen liggen”, formuleert de SER voorzichtig.

De SER is van mening dat ernstige gevallen via de vrije nieuwsgaring wel in de openbaarheid komen. “Het resultaat dat met naming and shaming wordt beoogd, kan bovendien ook vorm krijgen via de openbaarheid van het strafproces.”

Het kabinet wil verder de maximale boete die de Arbeidsinspectie kan uitdelen, verdubbelen. De SER kan zich daarin vinden, maar wijst er wel op dat sancties de continuïteit van een onderneming niet in gevaar mogen brengen. De Raad pleit ook voor het uitdelen van complimentjes aan bedrijven die goed presteren op arbogebied. Die kunnen een stimulans zijn en bovendien bijdragen aan een meer positieve beeldvorming over de Arbeidsinspectie.

Reageer op dit artikel